Fortsätt till innehållet

KOSEK fortsatte sitt starka arbete med att utveckla mikroföretag samt små och medelstora företag. I dag är vi en känd och pålitlig partner såväl i början av företagsverksamhet som i företagens tillväxt- och utvecklingsfaser och ägarbyten. De nyheter som den stora industrin har publicerat om investeringsprojekt värda upp till miljarder euro i Karleby har stärkt den positiva atmosfären inom området. Intresset för vårt område framgick också klart under den internationella Karleby Material Week som ordnades av KOSEK och 12 andra samarbetsorganisationer. Evenemanget drog ett rekordstort antal deltagare, 1 700, till platsen, och dessutom hade livestreamingen av presentationerna och diskussionerna mer än 1 900 följare.

Under verksamhetsåret fanns det ett stort behov av KOSEK:s etableringstjänster till följd av att ny företagsverksamhet från olika ställen i Finland etablerar sig i Karleby. KOSEK har dessutom en egen viktig roll i Invest in-verksamheten som anknyter till storindustrins projekt. Storskaliga investeringar ger många möjligheter för små och medelstora företag inom vårt område, men på grund av att investeringarna är så stora kan de små och medelstora företagen inte alltid klara av utmaningarna med dem på egen hand. Därför står KOSEK till tjänst för att skapa större konsortier av små och medelstora företag, där dessa vart för sig har bättre möjligheter att bli inkluderade i storprojekten.

För att företagen ska få tillgång till kompetent arbetskraft även på längre sikt har KOSEK ett nära samarbete med läroanstalterna inom området samt kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Det är oerhört viktigt att alla aktörer fokuserar specifikt på behoven inom vårt område. Från företagen får KOSEK mycket information om företagens framtida behov av arbetskraft, och denna information förmedlar vi vidare till läroanstalter så att nya talanger utexamineras från dessa främst för företag som verkar i landskapet. Också företagarfostran är ett sätt att binda mellanösterbottniska unga till läroanstalterna och företagen inom vårt område. I det av KOSEK administrerade YES! Keski-Pohjanmaa -projektet skapades en grund för en inlärningsmiljö för företagarfostran i landskapet. Om denna förverkligas, kommer den att ha stor betydelse.

Precis som i resten av landet finns det även inom KOSEKS:s verksamhetsområde ett starkt behov av att finna personer som tar över företagsverksamhet. I vår företagarenkät uppgav 20 procent av respondenterna att de är på väg att lämna sin företagsverksamhet på ett eller annat sätt. Det var glädjande att se att evenemanget Företagsmarknad, som fokuserar på ägarbyten, fortsatte att växa i popularitet. KOSEK var huvudarrangör för evenemanget som ordnades i Karleby och som samlade totalt cirka 100 deltagare, varav 70 var köpare och säljare.

Som helhet kan KOSEKs verksamhetsår 2023 anses ha varit framgångsrikt, och jag vill uttrycka min tacksamhet till KOSEKs medarbetare, förvaltning och våra kunder.

Timo Lahtinen
Verkställande direktör