Fortsätt till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen kosek.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten kosek.fi och har upprättats / uppdaterats 30.11.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

 

Icke-tillgängligt innehåll

Omfattas inte av lagstiftningens krav:

  • direktsända videor och ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt.
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

 

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav:

 

  • Bilagor som producerats med kontorspaket (t.ex. doc, pdf, odt) är inte till alla delar tillgängliga.
  • I den svenska och engelska språkversionen är en del av bildernas alternativa texter på finska eller så saknas den alternativa texten helt.

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

 

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

 

 

Tillsynsmyndigheten

 

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000