Fortsätt till innehållet

KOSEKs uppgifter och värden

Karlebynejdens Utveckling Ab, KOSEK, är ett utvecklingsbolag som grundades 19.9.2002. Bolaget ägs av Karleby stad och Perho kommun.

KOSEK svarar för att genomföra näringsprogram och för service som företagen behöver.

KOSEK utvecklar företagen och branscherna i regionen, främjar internationaliseringen och erbjuder service i anslutning till ägarskiften.

Vi stöder företag i deras tillväxt och investeringar för att skapa nya arbetsplatser. Vi informerar om Karlebys och Perhos starka sidor som etableringsort för företag och som affärsverksamhetsmiljö, och som en utmärkt boendeort. Vi verkar i samarbete med utbildningsorganisationer och arbets- och näringstjänster för att få kunnig personal och för att kunna erbjuda mångsidig utbildning.

KOSEK betjänar och utvecklar företagen och regionen. Våra omfattande nätverk skapar en mångsidig kontaktyta både på regional, nationell och internationell nivå.

 

KOSEKs verksamhet styrs av följande värden:

1. Förtroende

Vi litar på arbetskompisarna, kunderna och samarbetspartnerna. Vi är öppna och ser till att vi förmedlar information även på egen hand

2. Djärvhet

Vi är fördomsfria föregångare och tillämpar djärvt det vi lärt oss på vår egen verksamhetsmiljö

3. Kundorienterad verksamhet

Vi lyssnar på kunderna och betjänar dem på bästa möjliga sätt

4. Samarbete

Vi samarbetar med arbetskompisar, samarbetspartner och experter