Fortsätt till innehållet

Botnia Green Energy är ett treårigt projekt (1.1.2023-31.12.2025) vars målsättning är att främja gränsöverskridande samarbete i utveckling av innovativa energilösningar och därmed, för Karleby stad, bidra till att uppnå stadens klimatmål. Projektet genomförs i samarbete med regionala organisationer och företag med stöd av EU:s Interreg Botnia-Atlantica-program.

För närvarande syns flera megatrender inom energi- och miljösektorn, samtidigt som världen lider av energibrist. Situationen skapar förutsättningar för företag och organisationer att utveckla och sälja framtida energilösningar. Projektet främjar den gröna omställningen och nya energiinnovationer genom att skapa ett gränsöverskridande ekosystem av Triple Helix-aktörer (företag, offentlig sektor, akademi).

Bothnia Green Energy är ett treårigt projekt där en gemensam plattform skapas, på vilken parternas gemensamma prioriteringar, processer och aktiviteter sammanställas. Plattformen skall främja innovationssamarbetet mellan energiföretag, andra stora bolag, små och medelstora företag, Akademin, offentliga sektorn och övriga internationella aktörer. Projektet etablerar ett gränsöverskridande nordiskt ekosystem, vilket ger regionen möjlighet att vara en av de ledande nordiska regionerna när det gäller att accelerera innovation inom området framtida hållbara energilösningar.

Projektet genomförs under Kvarkenrådet EAYY. Utöver Kvarkenrådet verkställs projektet av Karlebynejdens Utveckling KOSEK, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Merinova Ab, Skellefteå Science City AB, Umeå kommun, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK och Övik Energi.

Projektets finansiärer är Interreg Aurora, Lapplands förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Kvarkenrådet EAYY, Karlebynejdens Utveckling KOSEK, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK, Oy Merinova Ab, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Örnsköldsvik kommun, Vasa stad, Karleby stad, Umeå Energi , Skellefteå Kraft, Övik Energi, Vasa el, Katternö/ Herrfors, Karleby Energi.

InterregAurora_Bothnia Green Energy

Mer information: