Fortsätt till innehållet

Mikroföretagarcentralen MicroENTRE: En pålitlig expert nära företagaren

 • Mikroföretagsdriven
 • Försöksvillig och modig
 • Utnyttjar virtuella lösningar
 • Internationell

Avsikt

 • Forskningsbaserad kunskap för att främja tillväxt och internationalisering bland mikroföretag samt för att avlägsna hinder för företagande

 

Syfte

 • MicroENTRE skapar ny växande och internationell affärsverksamhet bland mikroföretag och fungerar som exempel för andra nordliga områden.
 • MicroENTRE-nätverkets forsknings-, utvecklings- och utbildningspartner förnyas på ett mikroföretagsdrivet sätt.
 • En ny växande och internationell generation av mikroföretagare krossar dagens fördomar om möjligheterna till tillväxt och export.

 

Verksamhet

 • MicroENTRE koordinerar det snabbt växande nätverket för tillväxt- och exportförsök bland mikroföretag (kärngruppsverksamhet).
 • MicroENTRE erbjuder forsknings-, utvecklings- och utbildningstjänster som främjar mikroföretagens tillväxt och internationalisering på mikroföretagens egna villkor.
 • MicroENTRE tar nationella och internationella forsknings-, utvecklings- och utbildningsinitiativ som höjer mikroföretagarkunnandet till en ny nivå i Finland och Europa.
 • Träffar ordnas växelvis i utrymmena för de företag som ingår i kärngruppen. Träffarna ordnas kvällstid varje månad och temat väljs av det företag som är värd för träffen.

 

Välkommen med i MicroENTRE:s verksamhet!

Läs mer här: https://www.microentre.fi/

Ta kontakt!