Fortsätt till innehållet

Beslutsfattande och styrelse

KOSEKs styrelse består av medlemmar som känner till både näringslivet och utvecklingsverksamheten. Verkställande direktören fungerar som föredragare av ärenden.

Ordförande
Lauri Laajala
kommundirektör
Perho kommun

Vice ordförande
Antti Sallansalmi
Mellersta Österbottens Företagare

Heikki Kiiskilä
Österbottens handelskammare

Linda Boberg-Santala
Företagare

Jonas Heinola
Karleby stadsfullmäktige

Oliver Pietilä
Karleby stadsfullmäktige

Päivi Korpisalo
Karleby stad