Fortsätt till innehållet

Tjärborgare

Den första Tjärborgaren valdes år 2005 i samband med festivalveckan i Karleby som firades med anledning Slaget och segern. Hederstiteln Tjärborgare har sina rötter i områdets historia. Tjärborgarna var i tiden företagsamma handelsmän som hade näsa för affärer. De var samtidigt ansedda personer som också skötte stadens gemensamma angelägenheter i olika förtroendeuppdrag.

Med utmärkelsen Tjärborgare vill vi uppmärksamma en meriterad person inom regionens näringsliv. Som traditionen bjuder så är också dagens Tjärborgare en person som gett prov på företagsamhet och gott sinne för affärer. Tjärborgaren sköter dessutom gemensamma angelägenheter för Karlebynejden och det omgivande landskapet och åtnjuter invånarnas aktning.

Tidigare Tjärborgare:

2005 Risto Pouttu
2006 Aatto Ainali
2007 Marja-Liisa Tenhunen
2008 Harri Natunen
2009 Eino Laukka
2010 Raimo Vertainen
2011 Lillemor Sarin
2012 Terttu Niemelä
2013 Mikael Tallqvist
2014 Janne Ylinen
2015 Lena Karjaluoto
2016 Torbjörn Witting
2017 Pehr-Göran Kåla
2020 Kalervo Tervola
2022 Ulla Lassi