Fortsätt till innehållet

Karlebynejdens Utveckling Ab, KOSEK grundades 19.9.2002 och är ett utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun (från och med 1.1.2019).

KOSEK ansvarar för att genomföra Karlebys näringsprogram och för de tjänster som företagen behöver. KOSEK utvecklar företagen och branscherna i regionen, främjar internationalisering och betjänar vid ägarbyten.

Vi stöder företag i tillväxt och investeringar för att skapa nya arbetstillfällen. Vi kommunicerar om områdets styrkor som placeringsort och affärsmiljö för företag. Vi samarbetar med utbildningsorganisationer, det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen och arbets- och näringstjänsterna för att få kunnig personal och för att erbjuda mångsidig utbildning.

KOSEK betjänar och utvecklar företag och vår region, och rådgivningstjänsterna är avgiftsfria för företagen. Våra omfattande nätverk möjliggör en mångsidig kontaktyta regionalt, nationellt och internationellt.

 

Styrelsemedlemmar år 2023

Styrelsen fr.o.m. 15.5.2023

Lauri Laajala, puheenjohtaja, ordförande
Antti Sallansalmi, varapuheenjohtaja, viceordförande
Heikki Kiiskilä
Linda Boberg-Santala
Jonas Heinola
Oliver Pietilä
Kirsi Rytkönen (12.12.2023 saakka)

Styrelsen fram till 15.5.2023

Vesa Pihlajamaa, puheenjohtaja, ordförande
Sari Innanen, varapuheenjohtaja, viceordförande
Olli Lindqvist
Kirsi Rytkönen
Janne Jukkola
Linda Boberg-Santala
Lauri Laajala

 

Verkställande direktör för KOSEK

Timo Lahtinen har sedan 1.1.2021 verkat som KOSEK:s verkställande direktör.

KOSEKs personal 2023

Timo Lahtinen, toimitusjohtaja
Leila Pirttimäki, hallinto- ja taloussihteeri (31.7. saakka)
Sami Viljanen, yrityskehittäjä
Kari Huhta, yrityskehittäjä
Magnus Nygård (9.1. alkaen)
Matthew Mendy, yrityskehittäjä
Pekka Pohjola, yrityskehittäjä
Janne Vähäkangas, yrityskehittäjä
Anne Koskinen, yrityskehittäjä, Perho
Sari Yli-Hukka, projektipäällikkö (2.1. alkaen)
Leo Byskata, projektipäällikkö (11.1. alkaen)
Nora Birkman Neunstedt, yrityssuhdekehittäjä (31.8. saakka)
Titta Tilvis, projektipäällikkö / tapahtumakoordinaattori (30.11. saakka)
Johanna Haikola, viestintäkoordinaattori (Kokkolan kaupungin markkinointi- ja viestintätiimi)