Fortsätt till innehållet
Kansliapäällikkö Juhani Damski
Emmi Hyyppä

Kokkola Material Week har under årens lopp utvecklats till ett betydande internationellt toppevenemang för aktörer inom kemisk industri, bioekonomi och batteriteknik. KMW, som ordnades i november, samlade totalt 1 700 besökare till Karleby, dessutom hade livestreamingen av presentationerna och diskussionerna mer än 1 900 följare.

Ett specialevenemang för underleverantörer är i sin tur Underleverantörsmässan, som redan ordnades för 35:e gången. I den av KOSEK organiserade Karlebymontern var sju lokala företag representerade. Mässan hade totalt närmare 17 000 besökare.

 • Underleverantörsmässan, som ordnades i Tammerfors i slutet av september, har utvecklats till det största årliga industrievenemanget i Finland. Evenemanget firade sitt 35-årsjubileum och lockade nästan 17 000 besökare under tre dagar. Över tusen utställare från 17 länder var representerade på mässan.

  I den av KOSEK organiserade Karlebymontern var sju lokala företag från flera olika branscher representerade. Efter KOSEK:s arrangemang blev det extremt lätt för företagen att delta, eftersom de bara behövde ta med sig visitkort och presentationsmaterial. För små och medelstora företag erbjuder evenemanget en möjlighet att träffa potentiella kunder med mycket bred täckning och låg tröskel.

  År 2024 ordnas underleverantörsmässan 1–3 oktober. En bokning har igen gjorts för Karlebymontern, och det lönar sig för intresserade att i god tid kontakta KOSEK:s företagsutvecklare.

 • Kokkola Material Weeks popularitet fortsatte att öka. Det internationella evenemanget, som ordnades den 20–23 november, samlade en rekordstor publik, hela 1 700 deltagare, till stadshuset. Dessutom hade livestreamingen av presentationerna och diskussionerna mer än 1 900 följare. Det som var speciellt med deltagarna var den stora andelen förstagångsbesökare, 53 procent. Detta tyder framför allt på att de som tidigare har deltagit i evenemanget för sina kontakter rekommenderat Kokkola Material Week som ett evenemang värt att delta i. En viktig roll hade också marknadsföringen och kommunikationen om evenemanget, vilka KOSEK:s kommunikationssamordnare Johanna Haikola huvudsakligen ansvarade för. Också de investeringar i ren omställning som har planerats för Karleby har bidragit till populariteten och ökat intresset för orten och evenemanget.

  För måndagens PreKMW-evenemang, som stod på programmet i början av seminarieveckan, ansvarade i synnerhet NTM-centralen och arbets- och näringstjänsterna, och det genomfördes helt och hållet som en livesändning från Kpedus virtuella studio. PreKMW fokuserade på framtidens talanger utifrån vad det lönar sig för företag att beakta för att lyckas värva talanger. För öppningsseminariets program ansvarade Karleby stad och KOSEK, och i detta behandlades som vanligt aktuella frågor med anknytning till Kokkola Material Weeks teman. Miljöministeriets kanslichef Juhani Damski höll öppningsanförandet, och dessutom hölls anföranden av Karlebys stadsdirektör Stina Mattila, OX2, Umicore, Plug Power, Lhyfe och Fortum. Under evenemanget offentliggjordes också Prokon Finlands vindkraftsprojekt i Karleby och presenterades en plan som en grupp lokala företag samt två högskolor kommer att genomföra för att sätta fart på användningen av förnybar energi och vätgas genom att utvidga samarbetet.

  Kokkola Material Week bestod av totalt sju delar, inklusive de från tidigare bekanta delarna GeoKokkola (ansvarig för innehållet: GTK, KPedu, Universitetscentret Chydenius), ReKokkola (KIP, Centria) samt BioKokkola (Centria, Luke). I år anordnades Industry Meeting Point med ett nytt slags format, där små och medelstora företag kunde pitcha sig för storföretag. Små och medelstora företag har mycket sällan möjligheter att tala direkt med storföretag, och nästan 140 företagsmöten ägde rum under kvällen. I många av dem avtalades också uppföljningsmöten. De huvudansvariga för samordningen av evenemanget var KOSEK:s affärsutvecklare Janne Vähäkangas och Matthew Mendy.

  En annan nyhet var delen Clusters and Co-operation som ordnades på torsdagen och vars särskilda tema var kluster och nordiskt samarbete. Klusterarbete har stor internationell synlighet, och Kokkola Industrial Park är ett utmärkt exempel på ett industrikluster som verkar i Finland. Expertanförandet hölls av den danska klusterdirektören Klaus Bolving. Viexpo ansvarade för innehållet i den aktuella delen.

  Kokkola Material Weeks utställarmonter samordnades av Visit Kokkola och var redan i ett tidigt skede fullbokad. Allmänheten kunde bekanta sig med tjänster och produkter från sammanlagt 18 företag och aktörer. I år ordnades alla Kokkola Material Weeks evenemang i stadshuset, vilket ansågs vara en lyckad lösning. Beröm fick också den mysiga inredningen av lokalerna som gjordes under ledning av samordnaren Titta Tilvis i enlighet med varumärkesbilden, som omarbetades våren 2023, och med beaktande av till och med golvtejpningen.

  KOSEK var huvudarrangör för Kokkola Material Week, och Nora Birkman Neunstedt ansvarade för veckans helhet. I arrangemangen deltog också Karleby stad, yrkeshögskolan Centria, Geologiska forskningscentralen, Kokkola Industrial Park, Karleby universitetscentrum Chydenius/Uleåborgs universitet, Kpedu, Naturresursinstitutet, Visit Kokkola, arbets- och näringstjänsterna, NTM-centralen, Viexpo och det övriga Team Finland-nätverket.