Fortsätt till innehållet

För KOSEKs personal kumulerades under verksamhetsåret 2023 totalt 7 559 registreringar/aktiviteter med företag, andra aktörer inom området och företrädare för kommunerna samt i anslutning till olika projekt. Av alla registreringar var 1 853 egentliga företagsbesök/möten. Under året knöts 551 kund- och aktörskontakter inom och utanför vårt verksamhetsområde. Genom KOSEKs nyföretagarrådgivning grundades 84 företag i Karleby och Perho 2023. Nyföretagarrådgivningen hade totalt 334 kunder i Karleby och Perho. I följande diagram och tabeller presenteras KOSEKs besök enligt kommun och typ av besök.

kosekin aktiviteettitilastoja
KOSEKin tilastoja