Hyppää sisältöön

KOSEK jatkoi vahvaa tekemistään mikro- ja pk-yritysten kehittämisen parissa. Olemme tänä päivänä tunnettu ja luotettava kumppani niin yritystoiminnan ensi metreillä kuin yritysten kasvussa ja kehityksessä sekä omistajanvaihdoksissa. Suurteollisuuden julkistamat uutiset jopa miljardiluokan investointihankkeista Kokkolaan ovat vahvistaneet alueella vallitsevaa positiivista virettä. Alueeseemme kohdistuva mielenkiinto näkyi hyvin myös KOSEKin yhteistyössä järjestämässä kansainvälisessä Kokkola Material Weekissä. Tapahtumaviikko keräsi paikalle yhteensä 1 700 kävijää, minkä lisäksi livestreamin kautta alustuksia ja keskusteluita seurasi yli 1 900 katsojaa.

KOSEKin sijoittumispalveluille oli toimintavuoden aikana kiitettävästi tarvetta, sillä Kokkolaan sijoittuu uutta yritystoimintaa eri puolilta Suomea. KOSEKilla on lisäksi oma tärkeä roolinsa suurteollisuuden hankkeisin liittyvässä Invest in-toiminnassa. Suurinvestoinnit tarjoavat monia mahdollisuuksia alueemme pk-yrityksille, mutta investointien suuresta kokoluokasta johtuen pk-yritykset eivät aina pysty niihin yksinään vastaamaan. Siksi KOSEK on yritysten apuna luomassa laajempia useiden pk-yritysten muodostamia työyhteenliittymiä, joiden osana yksittäisellä pk-yrityksellä on paremmat mahdollisuudet päästä mukaan suurhankkeisiin.

Jotta yrityksille on tarjolla osaavaa työvoimaa myös pidemmällä tähtäimellä, KOSEK tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten ja Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa. On äärimmäisen tärkeää, että kaikki toimijat keskittyvät nimenomaan oman alueemme tarpeisiin. KOSEK saa yrityksiltä paljon tietoa yritysten tulevista työvoimatarpeita, ja tätä tietoa välitämme edelleen oppilaitoksille, jotta niistä valmistuu uusia osaajia ensisijaisesti maakunnassa toimiville yrityksille. Myös yrittäjyyskasvatus on yksi keino sitouttaa keskipohjalaisia nuoria alueemme oppilaitoksiin ja yrityksiin. KOSEKin hallinnoimassa YES! Keski-Pohjanmaa -hankkeessa luotiin pohjaa maakunnalliselle yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristölle, jonka painoarvo toteutuessaan olisi todella merkittävä.

Muun maan tavoin KOSEKin toimialueella on kova tarve löytää jatkajia yritystoiminnalle. Yrittäjäkyselymme perusteella 20 prosenttia vastaajista on luopumassa yritystoiminnasta tavalla tai toisella. Olikin ilahduttavaa nähdä, että omistajanvaihdoksiin keskittyvän Yritysmarkkinat-tapahtuman suosio jatkoi kasvuaan. Kokkolassa toteutettuun tapahtumaan, jonka pääjärjestäjänä KOSEK toimii, saapui yhteensä noin 100 osanottajaa, joista ostajia ja myyjiä 70.

Kokonaisuutena KOSEKin toimintavuotta 2023 voi pitää onnistuneena, ja haluankin osoittaa kiitokseni niin KOSEKin työntekijöille, hallinnolle kuin asiakkaillemme.

Timo Lahtinen
KOSEKin toimitusjohtaja