Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

KOSEKIN TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 15.10.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan Kokkolanseudun Kehitys Oy (myöhemmin KOSEK) kerää, käyttää, suojaa ja luovuttaa asiakkaiden tai työntekijöiden henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste ei sovellu yhteistyötahoihimme eri tietojärjestelmien osalta. Pyydämme katsomaan yhteistyötahojemme tietosuojaselosteet tiedon saamiseksi siitä, miten he käyttävät asiakastietoja.

1. Keräämämme tiedot
Voimme kerätä henkilötietojasi, mikäli vierailet yrityksessämme, käytät palvelujamme, tai muutoin olet yhteydessä meihin. Keräämämme tiedot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: (a) suoraan meille antamasi tiedot; (b) automaattisesti keräämämme tiedot; ja (c) muista lähteistä keräämämme tiedot.

Voimme yhdistää suoraan meille antamiasi tietoja automaattisesti keräämiimme tietoihin sekä muista lähteistä keräämiimme tietoihin.

Keräämme meille antamiasi tietoja

Voit antaa meille seuraavia henkilötietoja:

– henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli ja muut yhteystiedot;
– asiointi- ja käyttötiedot, kuten tiedot mihin tapahtumiimme olet osallistunut.
– profiilitiedot, kuten kiinnostuksesi kohteet tai ajankohta, jolloin mieluiten vierailet meillä; sekä
– muut henkilötiedot, jotka päätät antaa meille.

Keräämme tietoja automaattisesti

– sosiaalisen median ja verkkosivujen kävijätilastojen analytiikan avulla.

Keräämme tietoja muista lähteistä

– Voimme kerätä tietojasi muista yrityksistä ja organisaatioista, mukaan lukien rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä.

Voimme myös kerätä julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Voimme esimerkiksi kerätä tietoa sinusta, jos olet yhteydessä meihin sosiaalisen median välityksellä.

– Perustamasi yrityksen tiedot yhteystietoineen siirretään PRH:n julkaisemien listojen mukaan asiakkuudenhallintaamme. Tässä vaiheessa tiedot eivät vielä ole julkisia. Myöhemmin yrityksen suostumuksella (joko yrityksen tai KOSEKin yhteydenoton perusteella) yritystiedot yhteystietoineen voidaan laittaa julkiseksi verkkosivuillamme (www.kosek.fi) olevaan maksuttomaan yritysrekisteriin.

2. Miten käytämme keräämiämme tietoja

Voimme käyttää tietoja:

– vastataksemme pyyntöihisi sekä käsitelläksemme palveluitamme (mahdolliset) koskevat maksut;
– kertoaksemme sinulle tuotteistamme ja palveluistamme, kilpailuistamme, tarjouksistamme, kampanjoistamme tai erityistapahtumista, jotka voivat kiinnostaa sinua (jos annat meille luvan siihen);
– kertoaksemme sinulle yhteistyökumppaneidemme tuotteista ja palveluista (jos annat meille luvan siihen);
– yhteydenpitoon liittyen pyyntöihin, kysymyksiin ja kommentteihin;
– personalisoidaksemme kokemuksesi yrityksessämme ja verkkopalveluissamme;
– liiketoimintamme hoitamiseksi, mukaan lukien uusien palveluiden kehittäminen, asiakastutkimusten toteuttaminen, sekä myynti, markkinointi ja mainonta ja niiden tehokkuuden arvioiminen;
– palveluidemme, verkkopalveluidemme ja muun teknologiamme ylläpitämiseksi, hallitsemiseksi ja kehittämiseksi;
– petoksilta ja muilta rikoksilta, vaatimuksilta ja vastuilta suojautumiseksi ja niiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi; sekä
– sovellettavan lain noudattamiseksi.

Voimme käyttää henkilötietojasi muillakin tavoilla, joista kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai silloin, kun pyydämme suostumustasi tietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen. Tietoja voidaan käsitellä myös suostumuksesi perusteella.

Työsuhteeseen liittyvien henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimus ja oikeutettu etu.

3. Miten jaamme keräämiämme tietoja

Yritys ei myy henkilötietojasi ja luovuttaa tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toiminnan kautta välttämättömille tahoille, kuten esimerkiksi Kokkolan kaupungille (työsuhteeseen liittyvät tiedot palkanlaskentaan ym.), tai yritysyhteystietoja Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan elinkeinotoiminnan kehittämiseen liittyen.

Henkilötietoja vastaanottavat tahot eivät ole oikeutettuja luovuttamaan tietoja muille tahoille muutoin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.

Voimme siirtää henkilötietojasi toimittajille, jotka tarjoavat meille palveluita, kuten tilausten täyttämistä, tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita, kampanja-, kilpailu- ja arvontapalveluita, mielipide- ja markkinatutkimuspalveluita, ja asiakaskokemuksen personalisointia koskevia palveluita. Emme salli tällaisten palveluntarjoajien käyttävän tietoja tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme.

Voimme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä päättää siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain. Voimme osana tällaista siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien asiakastietoja liiketoiminnan siirrossa osallisena oleville tahoille.

Voimme aika ajoin luovuttaa sellaista tietoa, josta sinua ei ole suoraan tunnistettavissa. Voimme esimerkiksi luovuttaa anonymisoituja, koottuja tilastotietoja.

Meillä on oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta; teknologian suojaamiseksi; oikeusvaateilta puolustautumiseksi tai niiden esittämiseksi; organisaatiomme, työntekijöidemme tai yleisön oikeuksien, etujen tai turvallisuuden suojaamiseksi; tai petoksen, muun rikoksen tai sääntöjemme rikkomisen tutkimisen yhteydessä.

4. Lasten tietosuoja

Yritys ei käsittele lasten henkilötietoja.

5. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen Kokkolanseudun Kehitys Oy, Kauppatori 5, 67100 Kokkola, tai sähköpostiosoitteeseen info@kosek.fi, ja sen on oltava kirjallinen. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille tahoille heidän omaan suoramarkkinointitarkoitukseensa, ellet anna tähän suostumustasi. Kun ilmoitamme sinulle tällaisesta ja annat suostumuksesi, luovutamme henkilötietojasi sen mukaisesti, miten meitä ohjeistat.

Sinä hallitset kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille. Jos missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10. mainittuun osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Yritys varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Sinulla on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksen kohteeksi, ellei päätös ole välttämätön yrityksen ja sinun välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten, päätös on hyväksytty lainsäädännössä tai päätös perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat erimielisyydet suoraan rekisteröidyn kanssa. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

6. Tietoturva

Olemme sitoutuneet huolehtimaan asianmukaisista toimenpiteistä pitääksemme henkilötietosi turvassa. Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme kuitenkaan voi taata, että internetsivu, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

8. Kansainväliset tietojensiirrot

Käyttämämme järjestelmä Office365 täyttää EU:n vaatiman Privacy Shield -menettelyn.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yllä mainitusta päiväyksestä lukien. Saatamme muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Sinun tulisi tarkistaa verkkosivuiltamme säännöllisesti tietosuojaselosteen uusin versio.

10. Miten ottaa meihin yhteyttä

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, saat meidät kiinni seuraavasti:

Kokkolanseudun Kehitys Oy,
Kauppatori 5,
67100 Kokkola

info@kosek.fi

06-824 3400

YRITYKSEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Seloste käsittelytoimista:

1 Rekisterinpitäjä
Kokkolanseudun Kehitys Oy / KOSEK

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö
Pekka Pohjola

3 Rekisterien nimet
Hakosalo Yritys- ja palveluhakemisto ja uutiskirjetyökalu. Toimitilarekisteri, KPKuntaraha, Questback Essentials -ilmoittautumis- ja palautekyselytyökalu, Unit4-taloushallintojärjestelmä, Eura-hankehallintojärjestelmä
= asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Intranet, Webtallennus, Populus
= työsuhteisiin liittyvä rekisteri

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen (mm. sähköinen asiakasviestintä), kehittämiseen, hallinnointiin ja analysointiin. Henkilötietoja käsitellään myös markkinointiin ja sähköisesti toteutettavaan markkinointiin.

Henkilökunnan henkilötietoja käsitellään työsuhteen hoitamiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö
Asiakkuus tai muu asiakkuuteen verrattavissa oleva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity käyttää rekisterinpitäjän sähköisiä palveluita, (esim. lisää tietonsa yritysrekisteriin). Yritys käsittelee henkilötietoja tässä rekisterissä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden taikka rekisteröidyn suostumuksen perusteella sekä työsuhteen perusteella.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietotyyppejä

Työsuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseksi:
Perustiedot, kuten – etu- ja sukunimet – yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet) – kieli – syntymäaika – Sekä työsuhteeseen liittyvässä rekisterissä henkilötunnus, ja tilinumero

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät rekisteröidyn antamat tiedot, kuten
– asiakkuuden tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen alkamis- ja päättymistiedot – sähköisiä palveluita koskevat rekisteröitymistiedot, kuten salasana tai muu tunnistamista koskeva tieto ja sosiaalisen median palvelujen tunnuksien välityksellä annetut tiedot, sekä asiointi- ja käyttö-tiedot – rekisteröidyn osallistumistiedot erilaisiin järjestämiimme tapahtumiin ja valmennuksiin – reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien rekisteröidyn yritykseen liittyvä toiminta sosiaaliseen median palveluissa – suoramarkkinointiluvat ja -kiellot – tiedot mahdollisista tietoturvaloukkauksista – tiedot rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä.

Lisäksi rekisterissä käsitellään edellä yksilöityjen tietojen muutostietoja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita tai antaessa itsestään tietoja.

7 Tietojen luovuttaminen ja siirto
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, esimerkiksi rekisterinpitäjän kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille tahoille.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain-säädännön vaatimuksia.

Tiedot voidaan siirtää rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekistereihin asiallisen yhteyden päättyessä, ellei rekisteröity ole kieltänyt kyseistä tietojen siirtoa.

8 Kuvaus rekisterin suojauksesta ja turvatoimista
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä yrityksen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Yritys on kouluttanut henkilöstöä tietosuojaan liittyen sekä antanut sisäiset ohjeet (henkilöstöohje, tietosuojaohjeistus, tietosuojatilinpäätös ja Kokkolan kaupungin tietosuojavideo-opastuksen suoritus).

9 Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

10. Tietojen poistaminen
Poistamme tiedot, kun ne eivät ole tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.