Hyppää sisältöön
Kolme nuorta istuu puistossa
Konsta Linkola

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle -hanke

Vuoden 2023 aikana YES! Keski-Pohjanmaa -hankkeessa tehtiin tausta- ja tarvekartoitusta Keski-Pohjanmaan lasten ja nuorten työelämä- ja yrittäjyystaidoista. Kartoituksen tuloksista nousi esille, ettei erityisesti maakunnan yläkouluikäisiin kohdistu ajankohtaista ja riittävän vaikuttavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja toimenpiteitä.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa -hanke on syntynyt vastaamaan esille nousseeseen tarpeeseen: Panostamalla nykyistä paremmin yläkouluikäisten työelämä- ja yrittäjyystaitojen tarpeiden kartoittamiseen ja kehittämiseen, saadaan tärkeää tietoa elinkeino- ja yrityselämälle. Näin voidaan myös luoda ja toteuttaa konkreettisia tarvelähtöisiä toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa lähitulevaisuuden ja myös pitkän aikavälin osaajatarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa sekä nuorilta, että yrityksiltä tunnistaaksemme maakunnan yläkouluikäisten työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen tarpeet, joilla voidaan vastata paremmin elinkeino- ja yrityselämän tarpeisiin.

Osaavan työvoiman saatavuutta ja maakunnan elinvoimaisuutta pyritään edistämään parantamalla tietoisuutta kasvavan ja kansainvälistyvän maakuntamme tulevaisuuden näkymistä ja yritysten työvoimatarpeista, sekä kohdistamalla perusasteen yläkouluikäisiin opetusta ajankohtaisista työelämätaidoista, kuten ilmastonmuutoksen ymmärtämyksestä ja puhtaasta siirtymästä.

Hankkeen toimenpiteenä laaditaan tilanne- ja tarvekartoitus. Tämän pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma, jossa tunnistetaan oleelliset tarpeet ja kuvataan minkälaisilla konkreettisilla toimenpiteillä näihin voidaan lähteä kehittämään ratkaisuja. Nämä toimenpiteet toteutetaan osallistaen maakunnan elinkeinoelämää ja erikokoisia yrityksiä toimenpidesuunnitelman laadinnassa, yhdessä nuorten kanssa.

Hankkeen myötä kehitetään sujuvaa yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden välille, siten että kunnat, sivistystoimet ja opetuspalvelut sekä elinkeino- ja yrityselämä yhdessä takaavat tarvelähtöisen oppimisen maakunnan yläkouluikäisille, luoden heille sujuvan polun työelämään tarjoamalla ne opit ja verkostot, jota nuoret tarvitsevat.

Tuloksena on tunnistettu mitä ovat niin yläkouluikäisten nuorten työelämä- yrittäjyyskasvatukselliset kuin elinkeino- ja yrityselämän tarpeet, ja mitä ovat näitä tarpeita tukevat menetelmät ja toimenpiteet, jotka tukevat nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, tulevaisuuden kasvuyrittäjiksi maakunnan alueelle kuin työntekijöitä yrityksiin ja työelämään.

Hankkeen tulosten toivotaan antavan konkreettisia työkaluja niin elinkeino- ja yrityselämälle kuin välilliselle kohderyhmälle alueen ylemmän asteen koulutusorganisaatioille. Esimerkiksi millä toimenpiteillä ja yhteistyömalleilla voidaan vaikuttavammin saavuttaa nuoria ja vahvistaa näin elinvoimaisuutta ja osaavaa työvoimaa. Hankkeen tuloksena syntyvä toimenpidesuunnitelma antaa myös perusasteen opetuspalveluille konkreettisia näkökulmia ja työkaluja, kuinka vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Hankkeessa syntyneitä tuloksia ja aineistoa käytetään yleisesti koko maakunnan yrittäjyyskasvatuksen toimintamallien tarpeisiin. Lisäksi toteuttajat selvittävät tarkemmin, miten hankkeen toimenpidesuunnitelma saataisiin pysyväksi käytäntöä ohjaavaksi toiminnaksi.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle -hanketta rahoittavat 1.1.-31.10.2024 päärahoittaja Keski-Pohjanmaan Liitto (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoin tukemisen AKKE rahoitus) sekä Keski-Pohjanmaan kunnat Kokkola, Perho, Kannus, Halsua, Veteli, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi kuntarahaosuuksilla ja KOSEK omarahoitusosuudella. Hankkeen kokonaisbudjetti 10 kk hankeajalle oli 65 496 €.

 

Lisätietoja: