Hyppää sisältöön
ryhmä koululaisia

YES! Keski-Pohjanmaa -hanke

Kokkolaan perustettiin aikoinaan maamme ensimmäinen YES-oppimiskeskus tukemaan ja kehittämään lasten- ja nuorten yrittäjyyskasvatusta. Tänä päivänä yrittäjyyskasvatusta toteutetaan määrällisesti Keski-Pohjanmaan kunnissa eri tavoin ja eri kouluasteilla, osittain yksittäisten opettajien työn kautta, asettaen lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan. Yksittäiset opettajat ja koulut eivät ole riittäviä vastaamaan yrittäjyyskasvatuksesta, vaan tarvitsevat tuekseen yhteistä toimintamallia ja toimijoita, jotka koordinoivat ja järjestävät yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä maakunnan koulutusorganisaatioihin.

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen tärkeys Keski-Pohjanmaan alueen elinvoimatekijänä ja tulevaisuuden osaajien varmistajana tunnistetaan ja tunnustetaan kaikilla maakunnan kuntien ja elinkeino- ja yrityselämän tasoilla, mutta silti erityisesti käytännön yrittäjyyskasvatustyö ei toteudu riittävällä käytännön tasolla.

Tulevaisuuden yhteen kokoavaa yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöä ja toimintaa lähdetään nyt rakentamaan uusin askelin Kosekin hallinnoiman YES! Keski-Pohjanmaa -valmisteluhankkeen avulla, joka rahoitetaan Keski-Pohjanmaan liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella ja Keski-Pohjanmaan kuntien: Kokkolan, Kannuksen, Kaustisen seutukunnan ja Perhon kuntarahaosuuksilla. Rahoituksella tuetaan kasvua ja elinvoimaisuutta maakunnan omaehtoisessa kehittämisessä. Rahoitus on myönnetty ajalle 2.1.- 30.9.2023.

Tulevaisuuden yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristön tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille uudenlainen oppimiskokemus ja yrittäjyyskasvatuksen polkukokonaisuus, jossa opitaan ja omaksutaan yrittäjämäistä asennetta, tietoja ja taitoja. Tulevaisuuden tavoitteena on sekä vahvistaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja kaikilla Keski-Pohjanmaan koulutusasteilla, että kasvattaa lasten ja nuorten yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja asennetta.

YES! Keski-Pohjanmaan -valmisteluhankkeen tuloksena syntyy toimintasuunnitelma ja malli, jonka avulla lähdetään rakentamaan Keski-Pohjanmaan omaa yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöä, huomioiden maakunnallinen ja paikallinen tarve ja näkökulma.

 

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristön yhtenä tulevaisuuden visiona on tukea myös maahanmuuttajataustaisten kotouttamista, yrittäjyyskasvatusta ja uusyritysneuvontaa.

Tavoitteena on, että fyysisen yrittäjyyskasvatuksen oppimiskeskuksen alla voidaan tarjota palveluita (opetusta, neuvontaa ja sparrausta yrittäjyydestä) myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

YES! Keski-Pohjanmaa-valmisteluhankkeen yhtenä toimenpiteenä on näin kartoittaa ja selvittää maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvän osuuden mahdollisia hanketoteuttajia ja koordinoida yhteistyötä aiheen tiimoilta.

YES! -hankkeen rahoittajien logot

Lisätietoja: