Hyppää sisältöön
ryhmä koululaisia

YES! Keski-Pohjanmaa -hanke

Kokkolaan perustettiin aikoinaan maamme ensimmäinen YES-oppimiskeskus tukemaan ja kehittämään lasten- ja nuorten yrittäjyyskasvatusta. Sittemmin yhteen kokoava toiminta on siirtynyt erilleen maakunnan alueelle, osaksi eri koulutusasteiden opettajien tehtävänkuvaa. Tämän lisäksi yrittäjyyskasvatusta on toteutettu maakunnan eri koulutusasteilla erilaisten hankkeiden keinoin.

Keski-Pohjanmaan maakunnan tämän hetken ja tulevaisuuden tavoitteena on sekä vahvistaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta ja työelämätaitoja kaikilla koulutusasteilla, että kasvattaa lasten ja nuorten yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Tavoitteena on myös vahvistaa yrittäjämyönteistä asennetta.

Tulevaisuuden YES-yrittäjyyskasvatuskeskusta lähdetään nyt rakentamaan uusin askelin YES! Keski-Pohjanmaa valmisteluhankkeen avulla, joka rahoitetaan Keski-Pohjanmaan liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella ja Keski-Pohjanmaan kuntien: Kokkolan, Kannuksen ja Kaustisen seutukunnan kuntarahaosuuksilla. Rahoituksella tuetaan kasvua ja elinvoimaisuutta maakunnan omaehtoisessa kehittämisessä. Rahoitus on myönnetty ajalle 1.10.2022-30.6.2023.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on luoda toimintasuunnitelma YES! Keski-Pohjanmaa fyysiselle oppimis- ja yrittäjyyskasvatuskeskukselle, hyödyntäen niin valtakunnallisen YES-verkoston toimintamallia kuin Keski-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa. Tavoitteena on näin luoda tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö maakunnan eri koulutusasteiden lapsille ja nuorille. Valmistelevan hankkeen visiona on luoda uudenlainen toimintamalli ja selvittää pysyvän YES-keskuksen tulevaisuuden rahoitusmallia.

YES hankkeen rahoittajien logot

Lisätietoja: