Hyppää sisältöön

YES! Keski-Pohjanmaa oli yhdeksän kuukauden mittainen (valmistelu)hanke, jota toteutettiin ajalla 1.1.-30.9.2023. Hankkeen toteuttajana toimi Kokkolanseudun Kehitys Oy ja projektivastaavana Sari Yli-Hukka. Hanketta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan alueen kehitysyhtiöiden, kuntien, opetuspalveluiden, elinvoimayksiköiden ja sivistysjohdon sekä elinkeino- ja yrityselämän kanssa Keski-Pohjanmaan Liiton AKKE rahoituksen ja kuntien kuntarahoituksen tuella.

Hankkeen tavoitteena oli luoda Keski-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuskokonaisuudelle toimintasuunnitelma sekä koota yhteen toiminnan kannalta oleelliset intressiryhmät. Hankkeella osallistettiin yli 500 kohderyhmään kuuluvaa keskipohjalaista (opetuspalvelut, oppilaat, elinkeino- ja yrityselämä sekä sidosryhmät ja kehitysyhtiöt). Hankkeessa toteutettiin aktiivista niin sisäistä kuin ulkoista viestintää, joiden tavoitteena oli niin osallistaa kohderyhmiä hankkeen toimenpiteisiin kuin tiedottaa yrittäjyyskasvatuksen tuloksista ja tulevaisuuden visioista.

Hankeen toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja ja teemoja olivat paikallisuuden ja kohderyhmien tarpeiden huomioiminen, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ja kohderyhmien osallistaminen.

Miksi hanke toteutettiin?

Keski-Pohjanmaa on keskellä vahvaa kasvua. Hanke toteutettiin, jotta tulevaisuudessa voitaisiin paremmin sitouttaa lapsia ja nuoria alueellemme ja tuodaksemme oman yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristötoiminnan avulla näkyvämmin esille mitä ovat meidän keskipohjalaiset erityispiirteemme ja tulevaisuuden tuomat mahdollisuudet. Tämän kaiken keskiössä on lisäksi maakunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen, sillä maakuntaamme tarvitaan uusia, innovatiivisia osaajia ja osaamista, kehittämään uudenlaisia palveluita ja tuotteita sekä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, myös osaajia yritysten jatkajiksi. Kaikista ei tarvitse tulla oman yrityksen perustajia, vaan yrittäjyyskasvatus vahvistaa myös sisäistä yrittäjyyttä, joka luo menestystarinoita työntekijöinä.

Hankkeen tuloksena syntyneessä toimintasuunnitelmassa on koottuna kaikki kohderyhmien tarpeet, näkemykset ja maakunnallinen tahtotila. Toimintasuunnitelma toimii yhteenvetona ja jatkokehittämisen työkaluna ja antaa tukea maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen toiminnan kehittämiselle.

Toimintasuunnitelma on suunniteltu Keski-Pohjanmaan kuntien, opetuspalveluiden kuin elinkeino- ja yrityselämän organisaatioiden ja sidosryhmien käyttöön. Laadukas ja vaikuttava yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen toteuttaminen edellyttää yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamista ja kehittämistä kokonaisvaltaisesti ja verkostomaisesti. Toimintasuunnitelman tavoitteena on myös auttaa konkreettisella tavalla lisäämään tietoutta ja sitä kautta rakentamaan entistä aktiivisempaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria, tiivistää verkostoimaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Hyviä lukuhetkiä!

Lue toimintasuunnitelma tämän linkin kautta.

 

YES! Keski-Pohjanmaa -hanketta rahoittivat 1.1.-30.9.2023 Keski-Pohjanmaan Liitto (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoin tukemisen AKKE rahoitus) sekä Keski-Pohjanmaan kunnat Kokkola, Kannus, Perho ja Kaustisen seutukunta kuntarahaosuuksilla. Hankkeen kokonaisbudjetti 9 kk hankeajalle oli 55 760 €.

 

YES! -hankkeen rahoittajien logot

Lisätietoja: