Fortsätt till innehållet

YES! Keski-Pohjanmaa var ett nio månader långt (berednings)projekt som genomfördes under perioden 1.1–30.9.2023. Projektet genomfördes av Karlebynejdens Utveckling Ab och projektansvarig var Sari Yli-Hukka. Projektet genomfördes som ett intensivt samarbete tillsammans med utvecklingsbolag, kommuner, undervisningstjänster, livskraftsenheter och bildningsledningen samt närings- och företagslivet och med stöd av AKKE-finansiering från Mellersta Österbottens förbund och finansiering från kommunerna.

Projektets syfte var att skapa en verksamhetsplan för företagarfostran i Mellersta Österbotten samt att sammanföra intressegrupper som är väsentliga med tanke på verksamheten. Genom projektet engagerades över 500 personer i Mellersta Österbotten (undervisningstjänster, elever, närings- och företagslivet samt intressentgrupper och utvecklingsbolag). I projektet genomfördes aktivt både intern och extern kommunikation med syfte att både engagera målgrupper i projektåtgärderna och att informera om resultat av företagarfostran och dess framtidsvisioner.

Centrala värden och teman som styr projektverksamheten var att beakta lokala aspekter och målgruppernas behov, likvärdighet och jämlikhet samt att engagera målgrupper.

 

Varför genomfördes projektet?

Mellersta Österbotten befinner sig mitt i en stark tillväxt. Projektet genomfördes för att bättre kunna binda barn och unga till vår region och för att göra särdragen för Mellersta Österbotten och de möjligheter som framtiden för med sig synligare med hjälp av en egen lärmiljöverksamhet inom företagarfostran. I centrum för allt detta stod dessutom att stärka livskraften i landskapet, eftersom vi behöver nya, innovativa kunniga personer och kompetens för att utveckla nya slags tjänster och produkter. När de stora åldersklasserna går i pension behövs även kunniga personer som kan ta över företagen. Alla behöver inte bli grundare av egna företag, utan företagarfostran stärker även det inre entreprenörskapet som skapar framgång som anställd.

I den verksamhetsplan som uppstått som resultat av projektet sammanställs alla målgruppernas behov, synsätt och landskapets vision. Verksamhetsplanen fungerar som sammanfattning och verktyg för fortsatt utveckling och ger stöd för att utveckla verksamhet inom företagarfostran.

Verksamhetsplanen har planerats för att användas av kommunerna, undervisningstjänsterna och närings- och företagarlivets organisationer och intressentgrupper i Mellersta Österbotten. Ett högklassigt och effektfullt genomförande av företagarfostran i landskapet förutsätter att man bygger upp en företagarliknande handlingskultur och utvecklar den på ett övergripande och nätverksliknande sätt. Syftet med verksamhetsplanen är också att på ett konkret sätt bidra till att öka medvetenheten och på så sätt bygga en allt aktivare företagarliknande handlingskultur och att förtäta det nätverksliknande samarbetet mellan olika aktörer.

Vi önskar dig trevliga lässtunder!

Läs verksamhetsplanen här!

Projektet YES! Keski-Pohjanmaa pågick under perioden 1.1–30.9.2023 och finansierades av Mellersta Österbottens förbund (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, AKKE-finansiering (sv. stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna)) samt genom kommunandelar från kommunerna Karleby, Kannus och Perho i Mellersta Österbotten samt Kaustby ekonomiska region. Projektets totala budget var 55 760 euro för den 9 månader långa projektperioden.

Mer information: