Fortsätt till innehållet
ryhmä koululaisia

YES! Keski-Pohjanmaa-projektet

Landets första YES-lärcenter grundades i tiderna i Karleby för att stöda och utveckla företagarfostran bland barn och unga. I kommunerna i Mellersta Österbotten erbjuds företagarfostran på varierande sätt och på olika skolstadier, delvis genom enskilda lärares arbete, vilket ställer barn och unga i en ojämlik ställning. Enskilda lärare och skolor räcker inte till för att svara för företagarfostran, utan som stöd behöver de en gemensam handlingsmodell och aktörer som koordinerar och arrangerar åtgärder inom företagarfostran för utbildningsorganisationerna i landskapet.

Vikten av företagande och företagarfostran som attraktionsfaktor och för att säkerställa framtida proffs i Mellersta Österbotten identifieras och erkänns på alla nivåer i kommunerna och närings- och företagslivet i landskapet, men trots detta sker framför allt det praktiska företagarfostransarbetet inte på en tillräckligt praktisk nivå.

Byggandet av framtidens lärcenter för företagarfostran och dess verksamhet ska nu inledas med nya tag genom beredningsprojektet YES! Keski-Pohjanmaa, som förvaltas av Kosek. Projektet finansieras genom AKKE-finansiering som beviljas av Mellersta Österbottens förbund samt genom kommunandelar från Karleby, Kannus och Kaustby ekonomiska region. Genom finansieringen stöds tillväxt och livskraft i landskapets självständiga utveckling. Finansiering har beviljats för perioden 1.10.2022–30.6.2023.

Syftet med framtidens lärmiljö för företagarfostran är att skapa en ny slags lärandeerfarenhet och en helhet för företagarfostran där barn och unga kan lära sig och anta företagarorienterade attityder, kunskaper och färdigheter. Målet för framtiden är att både stärka och utveckla företagarfostran och arbetslivsfärdigheterna på alla utbildningsstadier i Mellersta Österbotten och att öka en företagarpositiv atmosfär och attityd bland barn och unga.

Som resultat av beredningsprojektet YES! Keski-Pohjanmaa uppstår en verksamhetsmodell och plan med hjälp av vilka en egen lärmiljö för företagarfostran skapas i Mellersta Österbotten med beaktande av behovet och perspektivet på landskapsnivå och lokal nivå.

 

En av framtidsvisionerna för lärmiljön för företagarfostran är också att stöda integreringen, företagarfostran och nyföretagarrådgivningen bland personer med invandrarbakgrund.

Syftet är att ett fysiskt lärcenter för företagarfostran ska kunna erbjuda service (undervisning, rådgivning och företagarsparring) även för personer med invandrarbakgrund.

En åtgärd i beredningsprojektet YES! Keski-Pohjanmaa är att kartlägga och utreda eventuella parter som kan genomföra den del av projektet som berör integrering av invandrare och koordinera samarbetet inom delområdet.

Mer information: