Fortsätt till innehållet
Sari Yli-Hukka

Företagarfostran genererar ett livskraftigare Mellersta Österbotten

Vi vill ta fram en egen lärmiljö och ett fysiskt verksamhetscenter för företagarfostran i Mellersta Österbotten. Målet med företagarfostran är att åstadkomma ett livskraftigare landskap samt svara på behovet av kompetent arbetskraft långt in i framtiden.

”Landskapet Mellersta Österbotten utvecklas och växer med en väldig fart. Regionens egen företagarfostran är ytterst viktig. De unga i landskapet får ta del av utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter, och företagarfostran säkerställer tillgången till kompetent och motiverad arbetskraft i hela Mellersta Österbotten även på längre sikt”, konstaterar Timo Lahtinen, verkställande direktör för Karlebynejdens Utveckling Ab.

Verksamhetscentret kommer att användas av elever inom den grundläggande utbildningen och av näringslivet. Ett mål är att stärka de faktorer som attraherar och håller kvar särskilt barn och unga i landskapet. Genom företagarfostran stöder vi företagarandan bland barn och unga samt fostrar innovativa och modiga människor för framtidens arbetsliv. På så vis läggs grunden för framtidens start up-företagare, människor som tar över befintliga företag och framtida arbetskraft för regionens företag.

”Undervisningssektorn i Karleby har en lång tradition av att anordna företagarfostran. Genom att bygga en konkret fysisk och digital lärmiljö för företagarfostran tar vi detta till en ny nivå. Lärmiljön betjänar alla elever inom den grundläggande utbildningen i landskapet och studerande på andra stadiet i samarbete med regionens näringsliv”, berättar Terho Taarna, bildningsdirektör vid Karleby stad.

”Företagarfostran är ett mycket viktigt fostringsarbete, som ger konkreta resultat: vi stärker livskraften i landskapet, svarar på framtidens utmaningar med tanke på behovet av kompetent arbetskraft. Vi behöver även framöver kunniga personer i arbetslivet och människor som tar över företagen i regionen”, säger Jukka Oravainen, verkställande direktör för YritysKannus Oy.

Verksamheten planeras inom beredningsprojektet YES! Keski-Pohjanmaa, som administreras av KOSEK. Projektet har beviljats AKKE-finansiering av Mellersta Österbottens förbund för tiden 2.1–30.9.2023. Kommunerna i Mellersta Österbotten (Karleby, Kannus, Perho och den ekonomiska regionen Kaustby) är med i projektet med kommunfinansieringsandelar.

”Redan i början av beredningsprojektet har vi sett en gemensam vision bland regionens bildnings- och undervisningstjänster, närings- och företagslivet samt utvecklingsbolagen gällande utvecklingen av företagarfostran. En egen lärmiljö och ett verksamhetscenter i regionen upplevs som en viktig del av framtidens företagarfostran”, säger Sari Yli-Hukka, projektchef för YES! Keski-Pohjanmaa.

I kartläggningsfasen av projektet har under de fyra första månaderna deltagit bildningsväsenden och undervisningssektorn i landskapets åtta kommuner, nästan 40 företag i regionen samt över 300 sjätteklassare och niondeklassare runt om i Mellersta Österbotten.

Mer information om framtidsvisionen och missionen samt om lärmiljön fås av projektchef Sari Yli-Hukka samt av de aktörer som aktivt är med och utvecklar verksamheten i Mellersta Österbotten.

Projektchef för beredningsprojektet Sari Yli-Hukka: 040 6712366, sari.yli-hukka@kosek.fi

KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen: 050 420 7722, timo.lahtinen@kosek.fi

Bildningsdirektör för Karleby stad Terho Taarna, 0447809254, terho.taarna@kokkola.fi

Perho kommundirektör Lauri Laajala, 040 051 7380, lauri.laajala@perho.com

YritysKannus Oy:s verkställande direktör Jukka Oravainen, 040 778 4262, jukka.oravainen@kannus.fi