Fortsätt till innehållet

Lärmiljö för företagarfostran i Mellersta Österbotten ökar framtida kunnande

I september avslutades det nio månader långa projektet YES! Keski-Pohjanmaa som förvaltades av KOSEK. En central åtgärd inom projektet var att bereda en ny lärmiljö för företagarfostran i landskapet som tar sikte mot behovet av framtida kunnande. Projektet lyckades på ett konkret sätt koordinera ihop målgrupperna i landskapet (undervisningstjänster, elever, närings- och företagarlivet samt utvecklingsbolag) och få dem att utföra utvecklingsarbete tillsammans. Över 500 personer i landskapet deltog i projektet.

Som resultat av projektet skapades en verksamhetsplan för en lärmiljö. Verksamhetsplanen fungerar som sammanfattning av de tankar och behov som uppstått i projektet och som verktyg för det fortsatta utvecklingsarbetet och projektet.

Projektchef Sari Yli-Hukka: ”Vi behöver innovativt och miljömedvetet kunnande”

Projektchefen för YES! Keski-Pohjanmaa Sari Yli-Hukka önskar att man ska komma ihåg de centrala projektteman som stödjer lärande: genuina, arbetslivsorienterade och upplevelserika lärandeupplevelser som man kan få på ett mångsidigt sätt i nya typer av lärmiljöer där arbetslivet och dess proffs är närvarande.

”Barn och unga behöver helt enkelt mer information om de möjligheter som erbjuds i vårt landskap. Barn och unga saknar dessutom mer lärande som sker ansikte mot ansikte. Önskemålet är att digitala lösningar och teknologi delvis ska följa med som element som stöder lärandet. Miljöfärdigheter säkerställer tillsammans med företagar- och arbetslivsfärdigheter att våra barn och unga har sådant framtida kunnande som näringslivet kommer att behöva i vårt växande landskap. Vi behöver innovativa och miljömedvetna kunniga personer för att utveckla nya slags tjänster och produkter”, säger Yli-Hukka.

Fortsatta finansieringsmodeller utreds vidare

Ett av projektets mål var dessutom att utreda fortsatta finansieringsmodeller. Tills vidare har man inte fått några positiva finansieringsbeslut för lärmiljöprojektet för företagarfostran i Mellersta Österbotten. KOSEK har utrett EU:s, statens och stiftelsernas finansieringsinstrument. Följande finansieringsbeslut väntas under våren 2024. Härnäst diskuteras finansieringen även tillsammans med kommunerna. Verksamheten utvecklas tills vidare vid sidan av annan verksamhet.

Ny samarbetsmodell med universitetscentret Chydenius och pedagogiken

I samverkan med projektet YES! Keski-Pohjanmaa skapades en ny samarbetsmodell mellan Karleby universitetscenter Chydenius och KOSEK. Den vetenskapliga och utbildningsmässiga utvecklingen av företagarfostran i Mellersta Österbotten har varit det viktigaste målet med samarbetet. Genom samarbetet eftersträvades synergi och utveckling av företagarfostran i landskapet tillsammans.

 

”På vetenskaplig nivå möjliggör samarbetet fördjupad och mångsidigare forskning. Samarbetet mellan flera aktörer medvetandegör olika perspektiv och visar vikten av ett mångsidigt kunnande. Detta leder till en djupare forskning om olika delområden inom företagarfostran och anslutande pedagogik, lärandemetoder och en miljö som uppmuntrar till företagande”, berättar universitetslektor Minna Maunula.

 

Mer information

Mer information om framtida visioner och missioner samt om projektet fås av projektchef Sari Yli-Hukka (sari.yli-hukka@kosek.fi, 040 123 4567) och KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen: 050 420 7722, timo.lahtinen@kosek.fi

(och aktörer i Mellersta Österbotten som deltagit aktivt i utvecklingen av verksamheten)

 

Verksamhetsplan för lärmiljön