Hyppää sisältöön

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö kasvattaa tulevaisuuden osaajia

KOSEKin hallinnoima, yhdeksän kuukauden mittainen YES! Keski-Pohjanmaa -hanke päättyi syyskuussa. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä oli valmistella uusi maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristökokonaisuus, joka tähtää tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Hanke onnistui konkreettisella tavalla koordinoimaan maakunnan kohderyhmät (opetuspalvelut, oppilaat, elinkeino- ja yrityselämä sekä kehitysyhtiöt) yhteen ja yhteiskehittämisen äärelle. Hankkeeseen osallistui yli 500 keskipohjalaista.

Hankkeen tuloksena syntyi oppimisympäristön toimintasuunnitelma, joka toimii yhteenvetona hankkeessa syntyneistä ajatuksista ja tarpeista sekä jatkokehittämisen ja projektin työkaluna.

Hankkeen projektipäällikkö Sari Yli-Hukka: “Tarvitsemme innovatiivisia ja ympäristötietoisia osaajia”

YES! Keski-Pohjanmaa -hankkeen projektipäällikkö Sari Yli-Hukka toivoo, että hankkeesta muistetaan sen keskeiset oppimista tukevat teemat: aidot, työelämälähtöiset, elämykselliset oppimiskokemukset, joita voidaan oppia monipuolisesti uudenlaisissa oppimisympäristöissä, joissa työelämä ja sen osaajat ovat läsnä.

“Lapset ja nuoret tarvitsevat yksinkertaisesti enemmän ja lisää tietoa maakuntamme tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi lapset ja nuoret kaipaavat enemmän kasvokkain tapahtuvaa oppimista, digin ja teknologian toivotaan kulkevan osittain oppimista tukevana elementtinä. Ympäristötaidot, yhdessä yrittäjyys- ja työelämätaitojen kanssa varmistavat, että meidän lapsillamme ja nuorillamme on sellaista tulevaisuuden osaamista, jota kasvavan maakuntamme elinkeinoelämä tulee tarvitsemaan. Tarvitsemme innovatiivisia ja ympäristötietoisia osaajia, kehittämään uudenlaisia palveluita ja tuotteita”, Yli-Hukka sanoo.

Jatkorahoitusmalleja selvitetään edelleen

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli lisäksi selvittää jatkorahoitusmalleja. Keski-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristökokonaisuus -projektille ei ole toistaiseksi saatu myönteisiä rahoituspäätöksiä. KOSEK on selvittänyt eri EU:n, valtion ja säätiöiden rahoitusinstrumentteja. Seuraavia rahoituspäätöksiä on odotettavissa 2024 keväällä. Seuraavaksi rahoituksista keskustellaan myös kuntien kanssa. Toimintaa jatkokehitetään toistaiseksi muun toiminnan ohella.

Uusi yhteistyömalli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja kasvatustieteiden kanssa

YES! Keski-Pohjanmaa -hankkeen myötävaikutuksena rakennettiin uusi yhteistyömalli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja KOSEKin kesken. Keskipohjalaisen yrittäjyyskasvatuksen tieteellinen ja koulutuksellinen kehitys on ollut yhteistyön keskeisin tavoite. Yhteistyöllä on tavoiteltu synergiaa ja yhdessä tekemistä maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä.

“Tieteellisellä tasolla yhteistyö mahdollistaa tutkimuksen syventämisen ja monipuolistamisen. Useiden toimijoiden välinen yhteistyö tuo erilaisia näkökulmia tietoisuuteen ja osoittaa monipuolisen osaamisen tärkeyttä. Tämä johtaa syvällisempään tutkimukseen yrittäjyyskasvatuksen eri osa-alueista sekä siihen liittyvästä pedagogiikasta, oppimismenetelmistä ja yrittäjyyteen kannustavasta ympäristöstä”, kertoo Yliopistonlehtori Minna Maunula.

 

Lisätietoja:

Lisätietoa tulevaisuuden visioista ja missiosta sekä hankkeesta antavat hankkeen projektipäällikkö Sari Yli-Hukka (sari.yli-hukka@kosek.fi, 040 123 4567), KOSEKin toimitusjohtaja Timo Lahtinen: 050 420 7722, timo.lahtinen@kosek.fi
(ja toiminnan kehittämisessä aktiivisesti mukana olevat Keski-Pohjanmaan alueen toimijat)

YES toimintasuunnitelma 2023