Fortsätt till innehållet
Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö kuvituskuva

Lärmiljö för företagarfostran – enkät för närings- och företagslivet

YES! Keski-Pohjanmaa-projektet, som förvaltas av KOSEK, genomför en enkät för närings- och företagslivet i Mellersta Österbotten i mars 2023.

Genom beredningsprojektet YES! Keski-Pohjanmaa inleds arbetet med att skapa en lärmiljö för framtidens företagarfostran med nya steg. Projektet finansieras genom AKKE-finansiering som beviljas av Mellersta Österbottens förbund samt med kommunandelar från kommunerna i Mellersta Österbotten, det vill säga Karleby, Perho och Kannus samt Kaustby ekonomiska region.

Lärmiljö för företagarfostran – För alla barn och unga i Mellersta Österbotten

Vision

Syftet med lärmiljön för framtidens företagarfostran är att fungera som en slags miniatyrmodell av särdragen för arbets- och företagslivet i Mellersta Österbotten som samtidigt presenterar regionens arbetsgivare och väcker barn och unga att fundera på sin framtid redan i ett tidigt skede genom de möjligheter som erbjuds i regionen.
Målet med lärmiljön är att skapa en ny slags läro- och undervisningshelhet för barn och unga där de lär sig och antar företagarorienterade attityder, kunskaper och färdigheter. Temana för lärmiljön är: företagande, ekonomi, arbetslivsfärdigheter och miljö.

Mission

Målet med ett gemensamt centrum för företagarfostran är att stärka livskraften i landskapet och regionen samt att på lång sikt svara mot efterfrågan på kunnig arbetskraft i framtiden. Ett av målen är att på detta sätt skapa viktig attraktions- och kvarhållningskraft bland barn och unga i den egna regionen och det egna landskapet, så att de kan bli framtidens tillväxtföretagare i kommunens område eller anställda på företag i regionen. Genom företagarfostran är det därför möjligt att stöda och stärka en företagarorienterad attityd bland barn och unga och fostra innovativa och modiga proffs för framtidens arbetsliv.

Till enkäten kommer du genom att klicka på länken nedan. Länken fungerar fram till 29.3.2023.

Funderar du på något? Mer information om enkäten (dataskyddsblanketten) och YES! Keski Pohjanmaa-projektet fås av:

Sari Yli-Hukka
Projektchef
YES! Keski-Pohjanmaa-projektet
Karlebynejdens Utveckling Ab
sari.yli-hukka@kosek.fi
040 671 2366

Länk till enkäten