Fortsätt till innehållet
Till vänster Timo Lahtinen (vd för KOSEK), Mervi Järkkälä (vd för Mellersta Österbottens företagare), Terho Taarna (bildningsdirektör vid Karleby stad) och Sari Yli-Hukka (projektchef på KOSEK)Fotograf: Studio Frekvens/Andreas Haals

Framtidsworkshop inom företagarfostran sammanförde aktörer i landskapet

Den 29 augusti 2023 ordnades en involverande workshop för närings- och företagslivet inom projektet YES! Keski-Pohjanmaa, som förvaltas av KOSEK. Workshoppen ordnades tillsammans med utvecklingsbolagen i landskapet, Kaustby ekonomiska region och YritysKannus samt medlemmarna i projektets styrgrupp.

Syftet med framtidsworkshoppen för företagarfostran var att höra vilka tankar och behov sakkunniga inom närings- och företagslivet och representanterna för arbetslivet har. Inom projektet YES! Keski-Pohjanmaa skapas en handlingsmodell, vilket innebär att bakgrundsutredningar utarbetas och en modell utarbetas med tanke på fortsättningen och följande etapp. Samtidigt utreds hur projektet och de framtida visionerna ska få fortsatt finansiering.

Lärmiljön för företagarfostran i Mellersta Österbotten, som nu befinner sig i utvecklingsskedet, är en miniatyrmodell av särdragen och branscherna inom arbets- och företagslivet i Mellersta Österbotten, och presenterar samtidigt arbetsgivarna och studiemöjligheterna i regionen och väcker barn och unga att redan i ett tidigt skede fundera på sin framtid genom de möjligheter som erbjuds i regionen. Lärmiljön och utbildningshelheten uppstår utifrån regionala behov både hos elever och studerande, utbildningsservicen och närings- och företagslivet.

– Som resultat av workshoppen gav målgruppen oss utmärkt information om behoven på regional nivå och landskapsnivå, bland annat om vilka branscher och undervisningsteman som är viktiga att beakta. Det var även härligt att märka att workshoppen gav helt nya idéer för lärmiljön. Man vågade alltså modigt kläcka idéer! Syftet med den involverande workshoppen som omfattade hela landskapet var också att engagera många olika intressent- och målgrupper. Att skapa en så här stor helhet och handlingsmodell på landskapsnivå kräver nämligen samarbete och en stark drivkraft av alla parter. Till vår lycka är drivkraften och samarbetet starka! Jag är också glad över det goda samarbetet med utvecklingsbolagen i landskapet, säger Sari Yli-Hukka som är projektchef för YES! Keski-Pohjanmaa.

Workshoppen genomfördes som ett hybridevenemang samtidigt på fem olika orter: Karleby, Perho, Kannus, Toholampi och Kaustby. I workshoppen deltog 34 representanter för närings- och företagslivet: företagare, HR-ledning och sakkunniga från flera olika branscher, 4H-aktörer och representanter för företagsorganisationer samt representanter och sakkunniga från Kpedu, Centria yrkeshögskola och staden och kommunerna.

– En gemensam företagarfostran i Mellersta Österbotten upplevs som oerhört viktig i hela landskapet. I Kannus gick diskussionen het och bekymret är gemensamt: vartefter att åldersklasserna blir mindre är det livsviktigt att öppna möjligheter i den egna regionen och hela landskapet för nya generationer!, konstaterar YritysKannus verkställande direktör Jukka Oravainen.

Projektet YES! Keski-Pohjanmaa har finansierats genom AKKE-finansiering som beviljas av Mellersta Österbottens förbund samt kommunandelar från kommunerna i Mellersta Österbotten, det vill säga Karleby, Kannus, Kaustby ekonomiska region och Perho. Genom finansieringen ges stöd för tillväxt och attraktionskraft i landskapets egen utveckling. Finansiering har beviljats för perioden 1.1–30.9.2023. Inom projektet YES! Keski-Pohjanmaa skapas en handlingsmodell, vilket innebär att bakgrundsutredningar utarbetas och en modell utarbetas med tanke på fortsättningen och följande etapp. Samtidigt utreds hur projektet och de framtida visionerna ska få fortsatt finansiering. Tills vidare har det fortsatta projektet inte fått någon finansiering, men utrednings- och ansökningsprocessen pågår. Följande mål är att få finansiering för att kunna utveckla handlingsmodellen och skapa en lärmiljö.

Mer information om framtidens visioner och mission samt lärmiljön fås av projektchef Sari Yli-Hukka och följande aktörer i Mellersta Österbotten som aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten:
Beredningsprojektets projektchef Sari Yli-Hukka: 040 6712366, sari.yli-hukka@kosek.fi
KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen: 050 420 7722, timo.lahtinen@kosek.fi