Hyppää sisältöön
Kuvassa vas. Timo Lahtinen (KOSEK Tj), Mervi Järkkälä (Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Tj), Terho Taarna (Kokkolan kaupungin sivistysjohtaja) ja Sari Yli-Hukka (KOSEK projektipäällikkö)Kuvaaja: Studio Frekvens / Andreas Haals

Yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuustyöpaja yhdisti maakunnan toimijoita

KOSEKin hallinnoima YES! Keski-Pohjanmaa -hanke järjesti tiistaina 29.8.2023 yhdessä maakunnan kehitysyhtiöiden Kaustisen seutukunnan ja YritysKannuksen sekä hankkeen ohjausryhmän jäsenten kanssa elinkeino- ja yrityselämälle osallistavan työpajan.

Yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuustyöpajan tavoitteena oli kuulla mitä ajatuksia ja tarpeita elinkeino- ja yrityselämän asiantuntijoilla ja työelämän edustajilla on. Yes! Keski-Pohjanmaa hankkeessa luodaan toimintamallia, eli tehdään taustaselvitystä ja kehitetään mallia jatkoa ja seuraavaa vaihetta ajatellen, samalla selvittäen hankkeelle ja tulevaisuuden visioille jatkorahoitusta.

Nyt kehittämisvaiheessa oleva Keski-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö on kuin pienoismallinnus Keski-Pohjanmaan työ- ja yrityselämän erityispiirteistä ja toimialoista, esitellen samalla alueen työnantajia ja koulutuspolkuja, herätellen näin lapsia ja nuoria jo varhaisessa vaiheessa miettimään tulevaisuuttaan alueen tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Oppimisympäristö ja opetuskokonaisuus syntyvät alueellisista niin oppilaiden, opetuspalveluiden kuin elinkeino- ja yrityselämän tarpeista ja näkökulmista.

– Työpajan tuloksena saimme erinomaista tietoa kohderyhmältä alueellisista ja maakunnallisista tarpeista, mm. mitä toimialoja, opetuksellisia teemoja meidän on tärkeää ottaa huomioon. Oli ihana myös huomata, että työpajassa syntyi aivan uudenlaisia ideoita oppimisympäristöön liittyen, eli uskallettiin ideoida villisti! Tämän osallistavan maakunnan laajuisen työpajan tavoitteena oli myös sitouttaa laajasti eri sidos -ja kohderyhmiä, sillä näin ison kokonaisuuden ja toimintamallin luominen maakunnallisesti vaatii yhteistyötä ja lujaa tahtotilaa kaikilta eri osapuolilta. Onneksemme tahtotila ja yhteistyö on vahvaa! Olen myös iloinen maakunnan kehitysyhtiöiden hyvästä yhteistyöstä, iloitsee YES! Keski-Pohjanmaa -hankkeen projektipäällikkö Sari Yli-Hukka.

Työpaja toteutettiin Keski-Pohjanmaalla hybridinä ja samanaikaisesti viidellä paikkakunnalla: Kokkolassa, Perhossa, Kannuksessa, Toholammilla ja Kaustisella. Työpajaan osallistui 34 elinkeino- ja yrityselämän edustajaa: lukuisilta toimialoilta yrittäjiä ja HR johtoa, asiantuntijoita, 4H toimijoita ja yrittäjäjärjestöjen edustajia, Kpedun ja Centria ammattikorkeakoulun, sekä kaupungin ja kuntien edustajia ja asiantuntijoita.

– Keski-Pohjanmaan yhteinen yrittäjyyskasvatus koetaan äärimmäisen tärkeäksi koko maakunnassa. Kannuksessa keskustelu kävi kuumana ja huoli oli yhteinen; ikäluokkien pienentyessä oman alueen ja koko maakunnan mahdollisuuksien avaaminen uusille sukupolville on elintärkeää! toteaa YritysKannuksen toimitusjohtaja Jukka Oravainen.

YES! Keski-Pohjanmaa -hanke on rahoitettu Keski-Pohjanmaan liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella ja Keski-Pohjanmaan kuntien; Kokkolan, Kannuksen, Kaustisen seutukunnan ja Perhon kuntarahaosuuksilla. Rahoituksella tuetaan kasvua ja elinvoimaisuutta maakunnan omaehtoisessa kehittämisessä. Rahoitus on myönnetty ajalle 1.1.- 30.9.2023. Yes! Keski-Pohjanmaa hankkeessa luodaan toimintamallia, eli tehdään taustaselvitystä ja kehitetään mallia jatkoa ja seuraavaa vaihetta ajatellen, samalla selvittäen hankkeelle ja tulevaisuuden visioille jatkorahoitusta. Toistaiseksi jatkohankkeelle ei ole saatu myönteistä rahoitusta, mutta selvitys- ja hakuprosessi ovat käynnissä. Seuraava tavoite onkin saada rahoitus nyt luodun toimintamallin käytännön kehittämiseksi ja oppimisympäristön luomiseksi.

Lisätietoa tulevaisuuden visioista ja missiosta sekä oppimisympäristöstä antavat hankkeen projektipäällikkö Sari Yli-Hukka ja toiminnan kehittämisessä aktiivisesti mukana olevat Keski-Pohjanmaan alueen toimijat:
Valmisteluhankkeen projektipäällikkö Sari Yli-Hukka: 040 6712366, sari.yli-hukka@kosek.fi
KOSEKin toimitusjohtaja Timo Lahtinen: 050 420 7722, timo.lahtinen@kosek.fi