Fortsätt till innehållet
På bilden från vänster till höger: Terho Taarna, Bildningsdirektör för Karleby stad, Petra Maunula och Natascha Skog, Hycamite LTD och Antti Sallansalmi, Kasipuu Oy

Det nio månader långa projektet YES! Keski-Pohjanmaa avslutades i september.

Det nio månader långa projektet YES! Keski-Pohjanmaa, som förvaltas av KOSEK, avslutades i september.

Vad önskar YES! Keski-Pohjanmaa-projektets projektchef Sari att man kommer ihåg om projektet?

”Projektet fungerade som ett beredningsprojekt som gav en ny slags utgångspunkt för att skapa en enhetlig modell för företagsfostran och utveckla en egen lärmiljö för företagsfostran i landskapet. I projektet lyckades man på ett konkret sätt koordinera samman målgrupperna i landskapet (undervisningstjänster, elever och närings- och företagsliv och utvecklingsbolag) kring en gemensam utveckling. Vi lyckades också få pedagogiska enheten vid Universitetscentret Chydenius till en viktig utvecklingspartner som tillför starkt kunnande inom FUI och pedagogik i utvecklingen av verksamheten.

På det här sättet har vi tillsammans lyckats formulera vision, behov samt en syn på vad vi strävar efter. Som resultat av projektet skapades en verksamhetsplan som är en sammanfattning av dessa tankar och som fungerar som verktyg för vidareutveckling. Verksamhetsplanen publiceras i november 2023.”

Varför skapades och genomfördes projektet?

Mellersta Österbotten befinner sig mitt i en stark tillväxt. Projektet genomfördes för att bättre binda barn och unga i landskapet till vår region och göra våra särdrag och framtida möjligheter mer synliga med hjälp av en egen lärmiljö inom företagsfostran. I centrum för allt detta står dessutom stärkande av livskraften i landskapet eftersom det behövs nya innovativa proffs och nytt kunnande i landskapet för att utveckla nya slags tjänster och produkter. Dessutom behöver vi personer som kan fortsätta företagens verksamhet när de stora åldersklasserna går i pension. Alla behöver inte bli grundare av nya företag, utan företagsfostran stärker även det inre företagandet som skapar framgångshistorier som anställd.

Vilka är de resultat och observationer som uppkom i projektet och vad borde närings- och arbetslivet och intressentgrupperna i Mellersta Österbotten veta och förstå?

Barn och unga på det grundläggande stadiet i landskapet behöver och vill ha aktuell information om både arbetsliv, företagande och miljöteman och de nuvarande och framtida utsikterna i landskapet. De saknar konkreta, praktiska utmaningar och upplevelserika lärandeupplevelser. Närings- och arbetslivet spelar en betydande roll för att öka denna kunskap men även som inspiratör och ”lärare” av temana, eftersom skolorna inte ensamma kan svara för företagsfostran och undervisning av dess teman. Ett nätverksliknande samarbete mellan närings- och företagslivet och undervisningstjänsterna har en betydande och konkret effekt.

Utvecklingsbolagen i landskapet anses å sin sida spela en viktig roll som koordinator av samarbetet mellan närings- och företagarlivet och undervisningstjänsterna och som en slags brobyggare. Utvecklingsbolagen har utmärkta kontakter till företagen i regionen och deras experter och samtidigt till undervisningstjänsterna. Utvecklingsbolagen får även höra vilka behov företagen och näringslivet har och kan på ett utmärkt sätt framföra dessa olika perspektiv.

Hur är det med undervisningstjänsterna på det grundläggande stadiet och kommunerna?

Lärarna och undervisningstjänsterna spelar en viktig roll som företagsfostrare. Undervisningstjänsternas oro för att få in undervisningen av dessa teman i det hektiska läsåret har hörts och beaktats när man utarbetat den gemensamma verksamhetsplanen. Det är dessutom viktigt att introducera och utbilda lärarna i temana i fråga, och strävan är att detta ska beaktas bättre i framtiden.

Projektchef Sari Yli-Hukka vill framföra ett varmt tack till projektets alla målgrupper och styrgrupp för ett aktivt deltagande i åtgärderna. Vid utarbetandet av verksamhetsplanen engagerade projektet sammanlagt över 500 personer i Mellersta Österbotten.

Mer information: