Hyppää sisältöön
YES-hankkeeseen osallistuneita henkilöitä
Kuvassa vasemmalta oikealle: Terho Taarna, Kokkolan kaupungin sivistysjohtaja, Petra Maunula ja Natascha Skog, Hycamite LTD ja Antti Sallansalmi, Kasipuu Oy

Yhdeksän kuukauden mittainen YES! Keski-Pohjanmaa -hanke päättyi syyskuussa

KOSEKin hallinnoima, yhdeksän kuukauden mittainen YES! Keski-Pohjanmaa -hanke päättyi syyskuussa.

Mitä YES! Keski-Pohjanmaan -hankkeen projektipäällikkö Sari toivoisi hankkeesta muistettavan?

”Hanke toimi valmisteluhankkeena, joka antoi uudenlaisen alkupisteen maakunnan perusasteen yhtenäiselle yrittäjyyskasvatuksen polkumallin luomiselle ja maakunnan omalle yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristön kehittämiselle. Hankkeessa onnistuttiin konkreettisella tavalla koordinoimaan maakunnan kohderyhmät (opetuspalvelut, oppilaat ja elinkeino- ja yrityselämä ja kehitysyhtiöt) yhteen ja yhteiskehittämisen äärelle. Saimme lisäksi tärkeäksi kehittäjäkumppaniksi Yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikön, joka antaa toiminnan kehittämiseen vahvaa TKI ja kasvatustieteiden osaamista.

Olemme pystyneet näin yhdessä sanoittamaan mikä on maakuntamme yhteinen yrittäjyyskasvatuksen tahtotila, tarve ja näkemys, mitä kohti etenemme. Hankkeen tuloksena syntyi toimintasuunnitelma, joka on yhteenveto näistä syntyneistä ajatuksista ja joka toimii jatkokehittämisen työkaluna. Toimintasuunnitelma julkaistaan marraskuussa 2023.”

Miksi hanke tehtiin ja toteutettiin?

Keski-Pohjanmaa on keskellä vahvaa kasvua. Hanke toteutettiin, jotta voisimme paremmin sitouttaa maakunnan lapsia ja nuoria alueellemme, tuodaksemme oman yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristön avulla näkyvämmin esille meidän erityispiirteemme ja tulevaisuuden tuomat mahdollisuudet. Tämän kaiken keskiössä on lisäksi maakunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen, sillä maakuntaamme tarvitaan uusia, innovatiivisia osaajia ja osaamista, kehittämään uudenlaisia palveluita ja tuotteita sekä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, myös osaajia yritysten jatkajiksi. Kaikista ei tarvitse tulla oman yrityksen perustajia, vaan yrittäjyyskasvatus vahvistaa myös sisäistä yrittäjyyttä, joka luo menestystarinoita työntekijöinä.

Mitä ovat ne tulokset ja havainnot, joita hankkeessa syntyi ja mitä niistä Keski-Pohjanmaan elinkeino- ja työelämän ja sidosryhmien olisi syytä tietää ja ymmärtää?

Maakunnan perusasteen lapset ja nuoret tarvitsevat ja tahtovat ajankohtaista tietoa niin työelämästä, yrittäjyydestä ja ympäristöteemoista kuin maakunnan tämän hetken ja tulevaisuuden näkymistä. He kaipaavat konkreettisia, käytännönläheisiä haasteita ja elämyksellisiä oppimiskokemuksia. Elinkeino- ja työelämällä on merkittävä rooli tämän tiedon lisäämisessä, mutta myös innostajana ja näiden teemojen ”opettajina”, sillä koulut eivät pysty yksin vastaamaan yrittäjyyskasvatuksesta ja sen teemojen opetuksesta. Elinkeino- ja yrityselämän verkostomaisella yhteistyöllä opetuspalveluiden kanssa on merkittävä ja konkreettinen vaikutus.

Maakunnan kehitysyhtiöillä puolestaan nähdään olevan tärkeä rooli toimia elinkeino- ja yrityselämän ja opetuspalveluiden yhteistyön ja verkoston välisenä koordinoijana ja eräänlaisena sillan rakentajana. Onhan kehitysyhtiöillä erinomaiset suhteet alueen yrityksiin ja sen osaajiin, ja samalla yhteys opetuspalveluihin. Kehitysyhtiöt myös kuulevat mitä tarpeita yrityksillä ja elinkeinoelämällä on ja pystyvät tuomaan näitä erilaisia näkökulmia esille erinomaisesti.

Entä perusasteen opetuspalveluiden ja kuntien?

Opettajien ja opetuspalveluiden rooli yrittäjyyskasvattajana on tärkeä. Opetuspalveluiden huoli näiden teemojen opettamiseen ja yhdistämiseen hektiseen kouluvuoteen on kuultu ja otettu huomioon, kun on laadittu yhteistä toimintasuunnitelmaa. Lisäksi opettajien perehdytys ja koulutus kyseisiin teemoihin on tärkeää ja joihin pyritään tulevaisuudessa vastaamaan entistä paremmin.

Hankkeen projektipäällikkö Sari Yli-Hukka kiittää lämpimästi kaikkia hankkeen kohderyhmiä ja ohjausryhmää aktiivisesta osallistumisesta toimenpiteisiin. Hanke osallisti eri toimintasuunnitelman laadintaan yhteensä yli 500 keskipohjalaista.

Lisätietoja: