Hyppää sisältöön
Yliopistokeskus Chydeniuksen henkilökuntaa istuu sohvalla

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja kasvatustieteiden kanssa alkanut yhteistyömalli

YES! Keski-Pohjanmaa -hankkeen myötävaikutuksena rakennettiin uusi yhteistyömalli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja KOSEKin kesken.  Keskipohjalaisen yrittäjyyskasvatuksen tieteellinen ja koulutuksellinen kehitys on ollut yhteistyön keskeisin tavoite. Yhteistyöllä on tavoiteltu synergiaa ja yhdessä tekemistä maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä. KOSEK ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ovat hakeneet ryhmähankkeena hankerahoitusta perusasteen yrittäjyyskasvatuksen toiminnan ja oppimisympäristön jatkokehittämiselle.

Yhteistyön tuloksena YES! Keski-Pohjanmaa-hankkeessa toimenpiteiden avulla kerättyä anonyymiä tutkimusaineistoa on luovutettu yliopistokeskus Chydeniuksen tieteellisten tutkielmien aineistoksi. Lisäksi yhteistyössä toteutettiin toukokuussa 2023 benchmarking-vierailu Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, jossa yliopistokeskuksen kasvatustieteen Professori Heidi Harju-Luukkainen ja Dosentti Jonna Kangas esittelivät Playful Learning Centerin oppimisympäristöä, sen toimintaa ja tutkimustaustoja.

”Yhteistyö eri toimijoiden, yliopistojen, yritysten ja koulujen kesken, syventää yrittäjyyskasvatuksen tieteellistä puolta, avaten ovia laajemmille resursseille ja monipuolisemmalle tutkimukselle. Yhteistyö mahdollistaa opetusmenetelmien kehittämisen käytännön tasolla, tarjoaa yliopisto-opiskelijoille mahdollisuuden osallistua liiketoimintaprojekteihin ja luo vahvoja verkostoja, jotka tukevat innovaatioita. 

Tieteellisellä tasolla yhteistyö mahdollistaa tutkimuksen syventämisen ja monipuolistamisen. Useiden toimijoiden välinen yhteistyö tuo erilaisia näkökulmia tietoisuuteen ja osoittaa monipuolisen osaamisen tärkeyttä. Tämä johtaa syvällisempään tutkimukseen yrittäjyyskasvatuksen eri osa-alueista sekä siihen liittyvästä pedagogiikasta, oppimismenetelmistä ja yrittäjyyteen kannustavasta ympäristöstä. 

Yhteistyö yrittäjyyskasvatuksen kentällä auttaa luomaan verkostoja, joissa voidaan edistää innovatiivista ajattelua, rohkaista yrittäjyyteen ja luoda kestäviä suhteita eri toimijoiden välille. Kaiken kaikkiaan yhteistyö luo hedelmällisen maaperän tieteelliselle kehitykselle ja käytännön sovelluksille keskipohjalaisella yrittäjyyskasvatuksen kentällä”, toteaa Yliopistorehtori Minna Maunula