Hyppää sisältöön
Kolme nuorta istuu puistossa
Kuvaaja: Konsta Linkola

Yrittäjyyskasvatuksella luodaan vahvempaa osaamista ja elinvoimaa tulevaisuuteen

KOSEKin hallinnoima Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle -hanke jatkaa maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä vuonna 2024.

Hanketta koordinoi YES! Keski-Pohjanmaa -hankkeessa työnsä aloittanut Sari Yli-Hukka, yhteistyössä maakunnan perusasteen opetuspalveluiden ja kehitysyhtiöiden kanssa. Hankkeen toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja ja teemoja ovat vahva kohderyhmien yhteistyö ja osallistaminen, paikallisuuden ja kohderyhmien tarpeiden huomioiminen, yrittäjäystävällisyys ja yhdenvertaisuus.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan elinkeino- ja yrityselämä ja perusasteen yläkouluikäisen nuoret (7–9.lk), ja välillisenä kohderyhmänä ja sidosryhmänä toisen ja korkeakouluasteen TKI koulutusorganisaatiot ja perusasteen opetuspalvelut.

Hankkeen tarve on noussut esille vuonna 2023 KOSEK hallinnoimassa YES! Keski-Pohjanmaa -hankkeessa, jossa selvitettiin perusasteen oppilaiden tarpeita ja näkökulmia työelämä- ja yrittäjyystaidoista. Yläkouluikäisten (89) tuloksista nousi esille erityisesti tarpeet ja huomiot, jossa nuorten mukaan he eivät saa riittävästi tietoa alueellisesta työelämästä. Suurimpana huolenaiheena nuorilla oli yhteisvalinnat. Nuoret kokevat tarvitsevansa enemmän tietoa päätöksenteon tueksi niin alueellisesta työelämästä, sen tarjoamista mahdollisuuksia, kuin ammateista. Lisäksi nuoret kaipaavat enemmän tietoa Keski-Pohjanmaan kasvualoista ja investoinneista, vihreästä siirtymästä ja sen vaikutuksista ympäristöön.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa -hankkeen 10 kuukauden hankeajan tavoitteena on selvittää konkreettisia toimenpiteitä ja tehdä opetuskokeiluja, millä keinoin voidaan lisätä nuorten tietoisuutta alueellisesta ja maakunnallisesta työelämästä. Tavoitteena on myös pohtia yhdessä, kuinka elinkeino- ja työelämä voisi osallistua yhteistyöhön entistä kattavammin. Tässä hankkeessa sukelletaan konkreettisiin toimenpiteisiin.

Hankkeen tuloksena on tunnistettu, mitä ovat yläkouluikäisten nuorten työelämä- yrittäjyyskasvatukselliset tarpeet, ja miten voimme niihin yhdessä elinkeino- ja yrityselämän kanssa konkreettisilla toimenpiteillä vastata. Hankkeen tulosten toivotaan antavan näin konkreettisia työkaluja niin elinkeino- ja yrityselämälle, kuin välilliselle kohderyhmälle alueen ylemmän asteen koulutusorganisaatioille, millä toimenpiteillä ja yhteistyömalleilla voidaan vaikuttavammin saavuttaa nuoria, ohjata heitä paremmin opinto- ja urapoluille ja vahvistaa näin alueellista elinvoimaisuutta ja osaavaa työvoimaa.

Hankkeen tuloksena syntyvä toimenpidesuunnitelma antaa myös perusasteen opetuspalveluille konkreettisia näkökulmia ja työkaluja, kuinka vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Hankkeessa syntyneitä tuloksia ja aineistoa käytetään yleisesti koko maakunnan yrittäjyyskasvatuksen toimintamallien tarpeisiin.

 

Lisätietoja: