Fortsätt till innehållet
Kolme nuorta istuu puistossa
Fotograf: Konsta Linkola

Starkare kunnande och livskraft för framtiden genom företagarfostran

Projektet Livskraft till Mellersta Österbotten genom företagarfostran (fi. Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle), som förvaltas av KOSEK, fortsätter utveckla företagarfostran i landskapet under 2024.

Projektet koordineras av Sari Yli-Hukka, som började sitt arbete i projektet YES! Keski-Pohjanmaa. Arbetet utfördes i samarbete med undervisningstjänsterna på det grundläggande stadiet och utvecklingsbolagen i landskapet. Centrala värden och teman som styr verksamheten är ett starkt samarbete med målgrupperna och engagemang, beaktande av lokala aspekter och målgruppernas behov, företagarvänlighet och likvärdighet.

Projektets huvudmålgrupp är närings- och företagslivet och elever i årskurserna 7–9 i Mellersta Österbotten. Den indirekta målgruppen och medaktörerna består av FUI-utbildningsorganisationer på andra stadiet och högskolenivå samt undervisningstjänsterna på det grundläggande stadiet.

Behovet av projektet har framkommit i samband med projektet YES! Keski-Pohjanmaa, som förvaltades av KOSEK 2023. I projektet utreddes behovet av och perspektiv på arbetslivs- och företagarfärdigheterna bland elever på det grundläggande stadiet. Bland resultaten för elever i årskurserna 7–9 (89) framkom särskilt behov och iakttagelser om att de unga upplever att inte får tillräckligt med information om det regionala arbetslivet. De största orosmomenten för de unga är gemensam elevintagning. De unga upplever att de behöver mer information som stöd för att fatta beslut både i fråga om det regionala arbetslivet, de möjligheter som det erbjuder och om olika yrken. Dessutom saknar de unga mer information om tillväxtbranscher och investeringar i Mellersta Österbotten, den gröna övergången och dess effekter på miljön.

Målet med den 10 månader långa projektperioden för projektet Livskraft genom företagarfostran är att utreda konkreta åtgärder och göra undervisningsförsök om metoder för att öka de ungas medvetenhet om arbetslivet i regionen och landskapet. Målet är också att tillsammans fundera på hur närings- och arbetslivet kunde delta i samarbetet på ett allt mer omfattande sätt. I det här projektet dyker man ner i konkreta åtgärder.

Som resultat av projektet identifierades vilka behov unga i årskurserna 7–9 har i fråga om företagarfostran och hur vi kan svara på dem genom konkreta åtgärder tillsammans med närings- och företagslivet. Man önskar att projektets resultat ska kunna ge konkreta verktyg för åtgärder och samarbetsmodeller med hjälp av vilka man mest effektfullt kan nå de unga, bättre styra dem till studie- och karriärstigar och på så sätt stärka den regionala livskraften och den kunniga arbetskraften både för närings- och företagslivet och för den indirekta målgruppen, det vill säga utbildningsorganisationer på det högre stadiet.

Den handlingsplan som uppstår som resultat av projektet erbjuder även konkreta perspektiv och verktyg för undervisningstjänsterna på det grundläggande stadiet om hur man kan stärka samarbetet mellan utbildning och arbetsliv. Resultat och material från projektet används allmänt för handlingsmodellerna för företagarfostran i hela landskapet.

 

Mer information: