Hyppää sisältöön

Vaikka epävarma maailmantilanne näkyi toimintavuonna osassa alueemme yrityksiä, isossa kuvassa yritysten tulevaisuuden odotukset säilyivät luottavaisina. KOSEK jatkoi vahvaa työtään  osaamisen kehittämisen parissa, mutta sen rinnalle on noussut yritysten huoli osaavan työvoiman saatavuudesta. Myös KOSEK panostaa tämän haasteen ratkaisemiseen, mistä yhtenä esimerkkinä toimintavuoden aikana toteutettu YES! Keski-Pohjanmaa -hanke, jossa valmisteltiin maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöä. Toteutuessaan oppimisympäristö parantaisi alueemme yritysten mahdollisuuksia saada työntekijöitä maakunnan omista nuorista.

Työvoiman saatavuus haastaa niin julkisen sektorin, oppilaitokset kuin yritykset, eikä työvoimakysymykseen ole olemassa yhtä yksittäistä ratkaisua. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä, joka alkaa jo perusopetusikäisistä nuorista, joihin myös edellä mainittu hanke keskittyi. Julkisen sektorin tehtävänä on tukea työvoiman saantia tekemällä alueesta houkutteleva työntekijöille ja heidän perheilleen. Oppilaitoksilta vaaditaan laadukasta ja nimenomaan alueemme yritysten tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Yrityksiltä puolestaan edellytetään ennakointia, esimerkiksi pitämällä nuoriin yhteyttä jo opiskeluaikana ja tarjoamalla heille harjoittelupaikkoja. Silloin opiskelijat tietävät paremmin, millaisia työmahdollisuuksia heidän oma kotiseutunsa tarjoaa.

KOSEKin hallitus uudistui jonkin verran, ja puheenjohtajan näkökulmasta hallitustyöskentely on lähtenyt hyvin liikkeelle. Hallituksen kokoonpano on tasapainoinen, ja erityisen suuresti arvostan sitä, että olemme saaneet hallitukseen vahvan elinkeinoelämän edustuksen. Ei valvomaan omia etujaan, vaan tuomaan KOSEKin päätöksentekoon yritysmaailman näkemyksen.

Kesän ja syksyn aikana uusi hallitus keskusteli hyvässä hengessä KOSEKin roolista. Keskustelua jatketaan vuoden 2024 puolella, ja aihetta käsitellään luonnollisesti myös yhdessä omistajien kanssa. Kun omistajien odotukset on selkeästi määritelty, silloin KOSEKin hallinto ja operatiivinen johto voivat toteuttaa tahtotilaa parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Lauri Laajala
KOSEKin hallituksen puheenjohtaja, Perhon kunnanjohtaja