Hyppää sisältöön

KOSEK kulkee yrittäjien kumppanina yritystoiminnan koko elinkaaren ajan yrityksen perustamisesta kasvuun ja kehittämiseen sekä omistajanvaihdokseen.

Uusyritysneuvonnassa vuosi 2023 osoitti, että korkeasuhdanteen lisäksi uusia yrityksiä perustetaan myös epävarmoina aikoina. Osalle esimerkiksi epävarmuus oman palkkatyön jatkumisesta saattaa olla ratkaiseva sysäys toteuttaa mielessä kytenyt ajatus oman yrityksen perustamisesta.

Kokkola on ollut viime ajat valtakunnallisissa otsikoissa suurteollisuuden julkaisemien ja Kokkolaan sijoittuvien investointihankkeiden ansiosta. Yksittäisen pk-yrityksen on helpompi päästä urakoimaan isoja hankkeita useamman yrityksen muodostaman työyhteenliittymän kautta, ja KOSEKilla on oma tärkeä roolinsa tällaisten konsortioiden muodostamisessa.

Omistajanvaihdoksia vauhditti onnistuneesti toistamiseen järjestetyt Yritysmarkkinat, joiden pääjärjestäjänä KOSEK toimi.

 • Korkeasuhdanteen ohella epävarmatkin ajat synnyttävät uutta yritystoimintaa, mikä näkyi myös KOSEKin uusyritysneuvonnassa. Epävarmuus työllisyystilanteesta irtisanomisineen ja lomautuksineen voi olla monelle ratkaiseva sysäys ryhtyä yrittäjäksi esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa henkilö voi jatkaa aikaisempaa palkkatyötään yrittäjänä. KOSEKin uusyritysneuvonnassa oli lisäksi edelleen nähtävissä edellisiltä vuosilta tuttu ilmiö, jossa terveydenhuollon työntekijöitä siirtyy yrittäjiksi. Heistä osa jatkaa terveydenhuollon parissa yrittäjänä, kun taas osa perustaa yrityksen kokonaan toiselle toimialalle.

  Uusiyritysneuvonnan asiakkaat edustivat laajasti eri ikäluokkia nuorista alkaen. Uusista yrittäjistä maahanmuuttajataustaisten yrittäjien määrä kasvoi edelleen. Osaltaan tätä selittää laaja oppilaitosyhteistyö, jota KOSEKin uusyrityspalvelu tekee opinahjojen kanssa. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa muun muassa oppilaitoksissa pidettäviä yrittäjäaiheisia luentoja, ja oppilaitoksilla on myös mahdollisuus käyttää opetuksessaan KOSEKin liiketoimintasuunnitelmaa.

  Vaikka uusyritysneuvonnan asiakasmäärä kasvoi, kehitys ei näkynyt heti perustettavien yritysten määrässä. Epävarmoina aikoina yrityksen perustamiseen liittyviä ratkaisuja saatetaan miettiä tavallista pitempään, ja rahoituksen saaminen on usein haastavampaa. Maahanmuuttajataustaisille yrittäjille vaikkapa jo tilin avaaminen saattaa tuottaa vaikeuksia.

  Samalla kun yritysten perustamiseen käytetty aika pidentyi, asiakasaktiviteettien määrä asiakasta kohti lisääntyi. Osaltaan tämä johtuu KOSEKin käyttöön ottamista digitaalisista työkaluista, joiden ansiosta asiakkailla on matala kynnys lähestyä KOSEKin yritysneuvojia. Sen jälkeen, kun asiakas on alkuvaiheessa tavattu kasvokkain, yhteydenpito jatkuu sujuvasti digitaalisissa kanavissa. Asiakkaat ovatkin arvostaneet sitä, että digitaaliset työkalut sujuvoittavat asiointia monin tavoin.

  Uusyritysneuvonnalla oli vuoden aikana 334 asiakasta. Asiakasneuvonnan tapahtumia kirjattiin 812 kappaletta ja perustettuja yrityksiä 84.

 • Toimintavuosi osoitti monin eri tavoin, että KOSEK on ottanut paikkansa Perhon yrityskentässä. KOSEK tunnetaan laajasti, sen tarjoamia palveluita kysyttiin ahkerasti, ja vuoden aikana järjestetyt tilaisuudet keräsivät paikalle ennätysmäärän osanottajia. Yleinen epävarmuus on aiheuttanut Perhossakin haasteita lähinnä rakennusalalle, mutta isossa kuvassa paikallisten yritysten tilanne jatkui varsin hyvänä. Investointihalukkuuttakin esiintyi johtuen muun muassa alkaneesta EU:n uudesta rahoituskaudesta, mikä näkyi myös KOSEKin palveluiden kysynnässä.

  Varsinkin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla KOSEKin toiminnassa painottui uusyritysneuvonta. KOSEK auttoi yrittäjyyden alkutaipaleella niin päätoimisia kuin sivutoimisia yrittäjiä. Aloittaneista yrittäjistä suurin osa oli toiminimiyrittäjiä, ja uusia yrityksiä perustettiin erityisesti hyvinvointialalle.

  Lokakuun lopulla valtakunnallisella omistajanvaihdosviikolla KOSEK järjesti yhdessä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa yritysten omistajanvaihdoksiin keskittyneen tilaisuuden, joka keräsi ennätysyleisön, yli 20 osallistujaa. Erityisteemana oli yrityksen arvon määräytyminen, mutta tilaisuudessa käsiteltiin asiantuntijoiden johdolla laajemminkin omistajanvaihdokseen liittyviä kysymyksiä. Osanottajamäärän ja saadun palautteen perusteella vastaavanlaisille tilaisuuksille on tarvetta jatkossakin.

  Kauppalehden Menestyjät-listalta löytyvät muun muassa Suomen menestyneimmät yritykset, kasvuyritykset ja kovinta tulosta tehneet yritykset. Tuoreimmalle Menestyjät-listalle pääsi peräti 12 perholaisyritystä. Kyseisille yrityksille sekä kuluneen vuoden aikana toimintansa aloittaneille uusille yrityksille järjestettiin jo perinteeksi muodostunut yhteinen iltatilaisuus Perhon kunnan, Perhon Kehitysyhtiön ja KOSEKin toimesta.

 • Yritysten omistajanvaihdosten edistämiselle on olemassa suuri tarve. Keski-Pohjanmaalla toimii yhteensä hieman yli 5 000 yritystä, joiden yrittäjistä 50-vuotiaita ja sitä vanhempia on 45,8 prosenttia. Valtakunnallisen 2021 omistajanvaihdosbarometrin mukaan Keski-Pohjanmaalla yli 55-vuotiaista vastaajista omasta yrityksestä aikoo luopua vuosien 2021-2024 aikana 43 prosenttia, ja vuosien 2025-2028 aikana 37 prosenttia. Tämä tarkoittaa toista tuhatta yritystä, joissa omistajanvaihdos tulee ajankohtaiseksi aivan lähiaikoina. Käytännössä osa kyseisistä yrityksistä lopettaa, osa myydään ulkopuolisille ja osassa yrityksiä tehdään sukupolvenvaihdos.

  Omistajanvaihdosten edistämiseksi Kokkolassa järjestettiin ensimmäiset Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat vuoden 2022 huhtikuussa. Nyt Yritysmarkkinat järjestettiin toistamiseen Kokkolassa, ja tapahtuma oli jälleen erittäin suosittu. Paikalle saapui noin sata osanottajaa. Heistä noin 70 oli ostajaa tai myyjää ja loput omistajanvaihdosten asiantuntijoita, kuten juridiikan sekä kirjanpidon ja tilintarkastuksen ammattilaisia sekä rahoittajia. Yrityksen myyntiin liittyy edelleen paljon erilaista herkkyyttä, minkä takia kaikki osanottajat allekirjoittivat salassapitosopimuksen, joka osaltaan madalsi kynnystä saapua tapahtumaan.

  Yritysmarkkinat on osoittautunut hyödylliseksi kohtaamispaikaksi, jossa yrityksensä myyntiä harkitsevat pääsevät testaamaan, herättääkö heidän yrityksensä mielenkiintoa samalla, kun heillä on tilaisuus keskustella omistajanvaihdosten asiantuntijoiden kanssa. Myyjät edustivat laajasti eri toimialoja, ja suurimpien myynnissä olleiden yritysten liikevaihdot olivat miljoonia euroja.

  Ostajista osa halusi työllistää itsensä kokonaan yrittäjänä, ja toiset puolestaan halusivat sijoittaa yritykseen, joka sopii heidän olemassa olevaan yrityskokonaisuuteensa. Kauppojakin syntyi, minkä lisäksi omistajanvaihdosten asiantuntijat löysivät uusia asiakkuuksia.

  KOSEK toimi tälläkin kertaa Yritysmarkkinoiden pääjärjestäjänä yhteistyökumppaninaan Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Vuonna 2024 Yritysmarkkinat järjestetään Nivalassa.