Fortsätt till innehållet

I början av april 2015 inledde KOSEK ett utredningsprojekt som pågår till slutet av året. Inom projektet kartläggs olika möjligheter att bedriva samarbete i Kina.

I kartläggningen utnyttjas sådana samarbetskanaler och affärskontakter som skapats i Karleby och i hela regionen under de senaste 25 åren av samarbete med kineserna. Sådana här samarbetsmöjligheter finns i Karleby och Fushun städers vänstadsnätverk och i utbildningssamarbetet mellan regionens yrkeshögskola och universiteten i Fushun och Shanghai. Samarbete kan även skapas genom olika export- och övriga möjligheter som uppkommit i och med ett mejeri i Fushun som grundats av ett företag i Mellersta Österbotten, genom forskning inom livsmedelsbranschen som bedrivits av Ketek, KOSEK och Uleåborgs och Åbo universitet tillsammans med Beijing Forest University och Shenyang Agricultural University samt genom åtskilliga andra samarbetsnätverk bland annat i Shanghai.

Syftet med utredningsarbetet är att kartlägga de praktiska och konkreta samarbetsmetoder och åtgärder som Karleby och hela landskapet Mellersta Österbotten kunde utnyttja i praktiken. Vid KOSEK utförs utredningsarbetet av Jouko Peltola som har 25 års erfarenhet av samarbete med kineserna och som varit med om att starta ovan nämnda samarbetsprojekt mellan Kina och Karleby/Mellersta Österbotten. Det är frågan om ett utredningsprojekt vars syfte är att skapa förutsättningar för företag att etablera sig i Kina. Det direkta resultatet av projektet är en täckande utredning över kulturen, lagstiftningen, betydelsen av personkontakter och lokala samarbetspartner, produktmodifiering, möjligheter till helhetsleveranser och andra konkreta uppgifter som företagen behöver för att inleda exportsatsningar till Kina.

Projektet är över.