Hyppää sisältöön

Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet

KOSEKissa on käynnistynyt huhtikuun 2015 alussa vuoden loppuun kestävä selvityshanke, jonka aikana kartoitetaan Kiinassa tehtävän yhteistyön eriasteisia mahdollisuuksia.

Kartoituksessa hyödynnetään niitä yhteistyökanavia ja liikesuhteita, joita Kokkolalle ja koko maakunnalle on syntynyt viimeisten 25 vuoden aikana yhteistöistä kiinalaisten kanssa. Näitä yhteistyömahdollisuuksia löytyy Kokkolan ja Fushunin ystävyyskaupunkiverkostoista, koulutusyhteistyöstä ammattikorkeakoulumme ja Fushunin ja Shanghain kanssa yliopistojen kanssa, maakuntamme yrityksen Fushuniin perustaman meijerin eriasteisten vienti- ym mahdollisuuksien kautta, elintarvikealan tutkimuksesta Ketekin, KOSEKin ja Oulun ja Turun yliopistojen, sekä Beijing Forest Universityn ja Shenyang Agricultural Universityn kanssa sekä lukuisista muista yhteistyöverkostoista mm Shanghaissa.

Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa ne käytännölliset ja konkreettiset yhteistyötavat ja toimet, joita Kokkola ja koko Keski-Pohjanmaan maakunnan yritykset voisivat käytännössä hyödyntää. Selvitystyön tekee KOSEKista Jouko Peltola, jolla on 25 vuoden kokemus yhteistyöstä kiinalaisten kanssa, ja joka on ollut käytännössä käynnistämässä edellä mainittuja yhteistyöhankkeita Kiinan ja Kokkolan/Keski-Pohjanmaan kanssa. Kyseessä on selvityshanke, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset yrityksille etabloitua Kiinaan. Hankkeen suora tulos on kattava selvitys kulttuurista, lainsäädännöstä, henkilösuhteiden vaikutuksesta ja paikallisista yhteistyökumppaneista, tuotemodifikaatioista, kokonaistoimitusten mahdollisuuksista ja muista konkreettisista tiedoista, joita yritykset tarvitsevat aloittaessaan vientiponnistelut Kiinaan.

Hankkeen päärahoittaja on Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus/EAKR.

Hanke on päättynyt.