Fortsätt till innehållet

Underleverantörsregistret

Tjänsten upprätthålls av Karlebynejdens Utveckling Ab. I registret hittar du till exempel stora projekt som pågår i närregionen och som söker underleverantörer och där företag i regionen kan delta.

Behöver du underleverantörer? Vill du vara med i registret? Ta kontakt!

Keliber

Det finländska gruvbolaget Keliber Oy har som mål att producera litiumhydroxid för batterier i synnerhet för den internationella litiumbatterimarknadens behov. Den gruva som ska öppnas på gränsen mellan Kaustby och Karleby och kemifabriken i Karleby storindustriområde är i behov av en stor mängd underleverantörsarbeten, i synnerhet under byggnadstiden. Via länken nedan kan du registrera dig i Keliber Oy:s underleverantörsregister:

– Keliber Oy:s underleverantörsregister 

 

Metsä Fiber

Metsä Fibre, som ingår i Metsä Group, planerar för närvarande att bygga en ny bioproduktfabrik i Kemi. Om investeringen genomförs uppgår den till 1,5 miljarder euro, dvs. då är det fråga om den största investeringen i den finländska skogsindustrins historia. Investeringsbeslutet fattas tidigast sommaren 2020, varefter byggandet av fabriken skulle inledas omedelbart.

Aktörer som är intresserade av samarbete inom bioproduktfabriksprojektet kan skicka in sina uppgifter på www.metsafibre.com/partnerkemi.

Alla kontakter gås igenom och dokumenteras, potentiella partner kontaktas av Metsä Fibre.