Fortsätt till innehållet

Underleverantörsregistret

Tjänsten upprätthålls av Karlebynejdens Utveckling Ab. I registret hittar du till exempel stora projekt som pågår i närregionen och som söker underleverantörer och där företag i regionen kan delta.

Behöver du underleverantörer? Vill du vara med i registret? Ta kontakt!

 

Sibanye-Stillwaters Keliber-litiumprojekt

Sibanye-Stillwaters Keliber-litiumprojekts mål är att utveckla en ansvarsfull produktion av batterikvalitetslitiumhydroxid. Litiumhydroxid är en väsentlig del av litiumjonbatterier.

Keliber-litiumprojektet i Finland är strategiskt beläget nära Europas kritiska och växande marknader för slutanvändare av litiumhydroxidbatterier.

– Keliber-litiumprojekt underleverantörsregister 

 

Suurhanketoimisto.fi och SEMUKAS-projektet

I Kaustby-regionen och norra Mellersta Finland, dvs. i Hjärtfinland-området, går flera stora projekt framåt från planering till genomförande. Värdet på investeringsfasen för varje projekt stiger från tiotals till hundratals miljoner euro och är en betydande resurs för regionens ekonomiska tillväxt och hållbara utveckling.

Regionens centrala stora projekt, såsom vindkraftsprojektet i Lestijärvi, vindkraftsprojekten i Toholampi och Halsua samt litiumgruvprojektet i Kaustby, är redan långt framme i förberedelserna. Dessutom pågår det andra projekt inom telekommunikation och energi i området, som alla tillsammans utgör kärnan i regionens stora projekt.

För att möta regionens behov har storprojektkontoret.fi implementerats för att fungera som en digital tjänstehelhet som förenar medlemskommunerna, projektorganisationerna och företagen. Suurhanketoimisto.fi -tjänsteportalen är utformad för att fungera som en informationskanal och främja samarbete och möjliggöra effektiv användning av kompetens och resurser i stora projekt.

Suurhanketoimisto.fi har sitt ursprung i “KASE Kasvuohjelma – yritysverkostojen ja -palveluiden kehittäminen” -projektet och utvidgas nu till en ännu mer omfattande tjänst genom SEMUKAS-projektet. Projektet finansieras av medlemskommunerna i Kaustby-regionen och Hjärtfinland-området, Witas, Kokkola University Center Chydenius och Central Ostrobothnia Federation.

Registrera dig för Suurhanketoimisto.fi och nätverka med stora projektaktörer och lokala företag på adressen suurhanketoimisto.fi