Fortsätt till innehållet

Utflyktsbussen Retkibussi i Mellersta Österbotten testades första gången under sommaren 2021. Då kunde bussresor till olika delar av Mellersta Österbotten möjliggöras genom projektet Retkibussi Keski-Pohjanmaa. 

Man funderade vidare på idén med utflyktsbussen och som nytt perspektiv framfördes å ena sidan enkelt resande och å andra sidan kombinerande av färdformer som baserar sig på hållbar utveckling. I det nya projektet skapar man grönare resekedjor för sommarturismen i Mellersta Österbotten. Utflyktsbussen kommer att trafikera under de två kommande somrarna. En nyhet är att man kan kombinera resan smidigt hemifrån ända ut i naturen, oberoende var i Finland man bor.

I år trafikerar man igen till de mest populära målen Ohtakari, Salamajärvi nationalpark och Öja fiskarby i ett ännu mer intensivt samarbete med turistföretagen i landskapet.

I samarbete med Matkahuoltos digitala trafikserviceplattformar möjliggörs rutt- och tidtabellsinformation och biljettförsäljning på flera olika kanaler. Åtgärderna innebär att tillgängligheten till turistmålen i Mellersta Österbotten förbättras genom att underlätta planeringen och köpet av resa i riksomfattande kanaler. Slutresultatet är att utflyktsbussen finns med på den riksomfattande plattformen för busstrafik och att den är en del av de riksomfattande resekedjorna.

En nyhet inom projektet är att utöver busstrafik även skapa en turistcykelled med full service i Mellersta Österbotten och kombinera olika tjänster och färdmedel till en helhet. Längs cykelleden finns möjlighet att kombinera cykelavsnitt med förflyttningar med utflyktsbussen. Det här möjliggör cykelutflykter på olika nivåer. Längs leden finns färdiga rastplatser där man kan äta på restaurang och sova mellan lakan, vilket innebär att cyklisten inte behöver transportera enorma mängder packning utan ta sig till Mellersta Österbotten med kollektiva färdmedel.

Projektet Retkibussi – Vihreämpi matkaketju (sv. Utflyksbussen – en grönare resekedja) finansieras genom ERUF samt genom kommunandelar från kommunerna i Mellersta Österbotten. Finansiering har beviljats fram till 31.8.2023, vilket innebär att utflyktsbussen fortsätter trafikera med projektfinansiering också sommaren 2023. Därefter är avsikten att trafikeringsmodellen och turistlederna i projektet kan fungera marknadsbaserat utan offentligt stöd.

Tidtabeller och mer information: https://www.visitkokkola.fi/retkibussi/

Mer information:

 

Janne Vähäkangas
projektchef, företagsutvecklare
janne.vahakangas@kosek.fi
0400 727 099