Fortsätt till innehållet
Retkeilijä ottaa valokuvan lintutornissa Ohtakarissa

Utflyktsbussen Retkibussi Keski-Pohjanmaa

Busstrafiken i anslutning till projektet Retkibussi Keski-Pohjanmaa, som förvaltas av KOSEK, inleds 28.6.2021. Syftet med projektet är att stödja utvecklingen och tillväxten för turistföretag i Mellersta Österbotten. Inom projektet strävar man efter att utöka den gemensamma synligheten och attraktionskraften för turismen i Mellersta Österbotten genom att utveckla tillgängligheten till turistmålen med hållbara och ansvarsfulla metoder och ett pilotförsök med en utflyktsbuss. Behovet av en utflyktsbuss framkom inom projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten, etapp II, som också förvaltas av KOSEK, i samband med att man funderade på hur naturlederna och -målen och turistservicen i landskapet skulle vara lättare tillgängliga utan egen bil.

I Mellersta Österbotten kan man lätt ta sig till Karleby och Kannus med tåg, men vidare från tågstationerna finns ingen kollektivtrafik till natur- och turistmålen i inlandet och vid kusten. Utflyktsbussen erbjuder en lösning på det här problemet genom att ordna busstrafik till utflyktsobjekten i regionen under perioden 28.6–8.8.2021. Utflyktsbussen underlättar tillgängligheten till de tjänster som producerats inom projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten, etapp II utan tillgång till egen bil.

Utflyktsbussen är ett enkelt, förmånligt och flexibelt sätt att bekanta sig med den unika naturen i Mellersta Österbotten. Resan går smidigt med en stor buss med luftkonditionering. Resenärerna kan också använda utflyktsbussen genom att cykla till målet och ta bussen tillbaka. Tidtabellerna ger möjlighet att stanna vid målet från ett par timmar till flera dagar. Man kan också hoppa på bussen längs rutten och komma till Karleby där man kan njuta av stadens shoppingmöjligheter. Samtidigt kan man beundra den nationella stadsparken och andra sevärdheter.

Tidtabeller och bokningar: www.visitkeskipohjanmaa.fi

Projektet Retkibussi Keski-Pohjanmaa genomförs genom ERUF-finansiering som beviljats av Mellersta Österbottens förbund och kommunbetalningsandelar från kommunerna i Mellersta Österbotten.

Projekt pågår under perioden 1.2.-31.12.2021.

Ta kontakt!