Fortsätt till innehållet
Keskustassa perhe kävelyllä

Projektet för utveckling av landskapscentrum (MAKEE-projektet)

Ett levande centrum är stadens hjärta. För att bevara ett levande stadscentrum och skapa livskraft krävs aktivt utvecklingsarbete, långsiktig kontinuitet, gedigen interaktion med intressentgrupper och åtgärder som genomförs som samarbeten. I nuläget måste företagens verksamhetsmöjligheter främjas kontinuerligt och framför allt måste funktionsdugligheten och samhörigheten stärkas bland regionala företag i centrum för att skapa förutsättningar att utveckla affärsverksamheten. Ett trivsamt och levande centrum för med sig kundströmmar och ökar landskapets dragningskraft.

Visionen för MAKEE-projektet är att liva upp det kommersiella centrumet i Mellersta Österbottens landskapscentrum och att stärka konkurrenskraften och dragningskraften i centrum genom aktiv och livlig evenemangsverksamhet och kulturliv samt genom att stärka det kommersiella centrumet. Målet är att invånarna ska delta med idéer om hur centrumet kan utvecklas. Målet är också att stärka utvecklingen av företagens affärsverksamhet i centrumområdet samt att komma på nya handlingsmodeller för utveckling mellan företag i centrum, evenemangsarrangörer och staden.

Projektperiod 1.6–28.2.2023 . MAKEE-projektet (Utvecklingsprojektet för landskapscentrum) finansieras genom AKKE-finansiering. Genom finansieringen stöds tillväxt och livskraft vid landskapets självständiga utveckling. Finansieringen har beviljats fram till 28.2.2023.

Kontaktuppgifter:

Titta Tilvis
titta.tilvis@kosek.fi
tfn 044 973 3728