Fortsätt till innehållet
Retkeilijä maastossa

Utflyktsbussens verksamhet fortsätter sommaren 2023

Projektet med utflyktsbussen i Mellersta Österbotten, som inleddes som ett lyckat pilotförsök sommaren 2021, fortsätter även sommaren 2023. Under de två gångna somrarna har turisterna hittat till bussarna – trots coronasituationen under den första sommaren. Efter en uppmuntrande start ville man fortsätta med servicen och vidareutveckla den.

I december 2021 ansökte KOSEK om finansiering för projektet Retkibussi – Vihreämpi matkaketju (sv. Utflyktsbussen – en grönare resekedja). Mellersta Österbottens förbund beviljade finansiering, och busstrafiken inleddes snabbt. I det här nya ERUF-finansierade projektet är trafikeringen endast en del av projektet, eftersom målet är att skapa resekedjor som kombinerar olika färdmedel.

”Projektfinansieringen möjliggjorde ytterligare nya försök och utvecklingsåtgärder i verksamheten med utflyktsbussen. Till samarbetspartner för digitaliseringen av trafiken valdes Oy Matkahuolto Ab, som har en lång erfarenhet av busstrafik. Under de senaste åren har Matkahuolto satsat starkt på digitalisering av trafik. Biljettförsäljningen för utflyktsbussen genomfördes i Matkahuoltos system. Detta gjorde det möjligt att boka en resekedja som kombinerar olika färdmedel hemifrån ända till Mellersta Österbotten, oberoende om man var på väg till Neristan i Karleby, stränderna på Ohtakari eller Salamajärvi nationalpark”, berättar Janne Välikangas, projektchef för projektet.

I somras minskade man antalet rutter och turer, och antalet resenärer var därför lite mindre jämfört med den första sommaren. Det genomsnittliga antalet resenärer per tur ökade emellertid och låg på en god nivå inom landsbygdstrafiken.

”Sommaren 2022 var inte lika het som föregående sommar och den relativa betydelsen av Ohtakari minskade. Vandringsleden på Ohtakari, den så kallade Strandrutten, var trots detta den populäraste leden även denna sommar. Antalet resenärer som åkte till Salamajärvi var ungefär lika stort som tidigare, trots att antalet turer minskade. Med andra ord kunde man säga att resenärerna så småningom börjar hitta till utflyktsbussen. Den relativa andelen personer som reste med cykel hölls på knappa tio procent”, fortsätter Vähäkangas.

Retkibussi-projektet är ett tvåårigt projekt, och som bäst planerar man sommaren 2023. Ett av projektets mål är att kombinera olika ekologiska färdformer, och nästan sommar har man som avsikt att samla information om och planera en eller flera cykelleder till Mellersta Österbotten tillsammans med producenter av turistservice i regionen. Syftet är att hitta sådana ledalternativ där resenären kan resa med en så liten mängd utrustning som möjligt och använda så mycket lokal service som möjligt ­­– med allt från restauranger till inkvartering. Under hösten tar KOSEK gärna emot tips på cykelleder och service och även tips för utflyktsbussen överlag. Samarbete spelar en viktig roll för utflyktsbussens verksamhet.

 

Mer information fås av

Janne Vähäkangas
janne.vahakangas@kosek.fi
0400 727 099