Hyppää sisältöön
Retkeilijä maastossa

Retkibussi kulkee myös kesällä 2023

Kesällä 2021 onnistuneena pilottina aloittaneen Retkibussi Keski-Pohjanmaa -hankkeen toiminta jatkuu myös kesällä 2023. Kahden toimintakesän aikana matkailijat ovat löytäneet linja-autot hyvin, ensimmäisen kesän koronatilanteesta huolimatta. Rohkaisevan alun jälkeen hyväksi todettua palvelua haluttiin jatkaa ja kehittää edelleen.

Joulukuussa 2021 KOSEK haki rahoitusta Retkibussi – Vihreämpi matkaketju -hankkeelle. Rahoituspäätös saatiin Keski-Pohjanmaan liitosta, ja bussiliikenne aloitettiin tiukalla aikataululla. Tässä uudessa EAKR-rahoitteisessa hankkeessa liikennöinti on vain yksi osa hanketta, sillä tavoitteena ovat eri liikennöintivälineitä yhdistelevät vihreämmät matkaketjut.

”Hankerahoitus mahdollisti vielä uusien kokeilujen ja kehitystoimenpiteiden tekemisen retkibussin toimintaan. Liikenteen digitalisoinnin yhteistyökumppaniksi valittiin Oy Matkahuolto Ab, jolla on pitkä kokemus linja-autoliikenteestä ja viime vuosina he ovat panostaneet vahvasti liikenteen digitalisointiin. Retkibussin lipunmyynti toteutettiin Matkahuollon järjestelmissä. Tämä mahdollisti eri liikennevälineitä yhdistelevän matkaketjun varaamisen kotoa Keski-Pohjanmaalle, oli kohde sitten Kokkolan Neristan, Ohtakarin rannat tai Salamajärven kansallispuisto”, kertoo Retkibussi-hankkeen projektipäällikkö Janne Vähäkangas

Tänä kesänä reittejä vähennettiin ja vuoroja harvennettiin, joten matkustajamäärä oli hieman pienempi verrattuna ensimmäiseen toimintakesään. Vuorokohtainen matkustajakeskiarvo kuitenkin kasvoi, ollen hyvää maaseutuliikennetasoa.

”Kesä 2022 ei ollut niin helteinen kuin edellinen kesä, joten Ohtakarin suhteellinen merkitys väheni. Kuitenkin Ohtakarin reitti, niin sanottu Rantareitti, oli suosituin reitti tänäkin kesänä. Salamajärven suuntaan matkustajamäärä pysyi suurin piirtein samana kuin aiemmin, vaikka vuorojen määrää tiputettiin, eli voitaisiin sanoa, että retkeilijät alkavat pikkuhiljaa löytää Retkibussin. Pyörien kanssa matkustavien suhteellinen lukumäärä säilyi vajaassa kymmenessä prosentissa”, jatkaa Vähäkangas.

Retkibussi – Vihreämpi matkaketju on kaksivuotinen hanke, ja kesää 2023 suunnitellaan parhaillaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena on yhdistää erilaisia ekologisia liikkumismuotoja, ja ensi kesäksi on tarkoitus kerätä tietoa ja suunnitella pyöräilyreitti tai useampia reittejä Keski-Pohjanmaalle yhdessä alueen matkailupalvelujen tuottajien kanssa. Toiveena olisi löytää sellaisia reittivaihtoehtoja, joissa matkailija voisi kulkea mahdollisimman pienellä varustemäärällä ja käyttää mahdollisimman paljon paikallisia palveluja ravintoloista majoituksiin. KOSEK ottaa syksyn aikana mielellään vastaan vinkkejä pyöräilyreiteistä ja palveluista, kuten myös Retkibussista ylipäätään, sillä yhteistyö on tärkeässä roolissa Retkibussin toiminnan kannalta.

 

Lisätietoja

Janne Vähäkangas
janne.vahakangas@kosek.fi
0400 727 099