Fortsätt till innehållet

Ulla Lassi är Tjärborgare 2022

Professor, teknologie doktor Ulla Lassi har valts till årets Tjärborgare 2022. Tjärborgaren 2022 offentliggörs under KOSEKs 20-årsjubileumsseminarium på Tullpackhuset måndagen den 5 september 2022.

I år har Tjärborgaren valts av en jury som bestod av KOSEKs verkställande direktör Timo Lahtinen, Karleby stads museichef Kristina Ahmas och CB City Kokkola rf:s verksamhetsledare Kari Moilanen.

Teknologie doktor Ulla Lassi har verkat som Uleåborgs universitets professor i tillämpad kemi och processkemi vid Karleby universitetscenter Chydenius sedan 2006. Hennes kunskapsområden representerar på ett mångsidigt sätt forskning inom materialkemi som främjar såväl hållbar utveckling, miljöteknologi och nya energiformer.

Enligt juryn har Ulla Lassi haft en central roll framför allt vid byggandet av förutsättningar att utveckla spetskompetens om batterimaterial. Den forskningsverksamhet inom batteriområdet som letts av Lassi har skapat en unik möjlighet för Karleby att delta i den gröna övergången.

Ulla Lassi och hennes team har bedrivit aktiv forskning framför allt om hur litiumjonbatterier och ersättande material beter sig i batteritillämpningar och de har också samarbetat med dragloksföretag inom branschen. Lassis undervisnings- och forskningsverksamhet har även haft en stor betydelse för Karleby storindustriområde.

Teman som representerar Ulla Lassi som Tjärborgare är framför allt stärkande av det internationella kunnandet samt ett starkt samarbete mellan universitetet och företagen, vilket möjliggör nya innovationer.

 

Mer information fås av:

Verkställande direktör Timo Lahtinen, KOSEK,
tfn 0400 967 606
timo.lahtinen@kosek.fi

Tjärborgare 2022
Ulla Lassi
tfn 0400 294 090
ulla.lassi@oulu.fi

 

I år utses Tjärborgaren för femtonde gången. Den första Tjärborgaren utsågs 2005 under festivalveckan i Karleby som firades med anledning av Slaget och segern i Halkokari. Hederstiteln Tjärborgare har sina rötter i regionens historia. I tiderna var tjärborgarna företagsamma handelsmän som hade sinne för affärer. De var samtidigt ansedda personer som också skötte stadens gemensamma angelägenheter i olika förtroendeuppdrag.

Med hederstiteln Tjärborgare vill man uppmärksamma en meriterad regional aktör inom näringslivet. Som traditionen bjuder är även nutidens Tjärborgare en person som gett prov på företagsamhet och gott sinne för affärer. Tjärborgaren sköter dessutom gemensamma angelägenheter för Karlebynejden och det omgivande landskapet och åtnjuter invånarnas respekt. 

Tidigare Tjärborgare:
2005 Risto Pouttu
2006 Aatto Ainali
2007 Marja-Liisa Tenhunen
2008 Harri Natunen
2009 Eino Laukka
2010 Raimo Vertainen
2011 Lillemor Sarin
2012 Terttu Niemelä
2013 Mikael Tallqvist
2014 Janne Ylinen
2015 Lena Karjaluoto
2016 Torbjörn Witting
2017 Pehr-Göran Kåla
2020 Kalervo Tervola