Fortsätt till innehållet

KOSEKs årsberättelse 2022 tillgänglig via webbtjänsten

Aktiviteten på företagsfältet tog ny fart

År 2022 firades Karlebynejdens Utveckling Ab:s 20-årsjubileum. Under två decennier har KOSEK utfört ett konsekvent och långsiktigt arbete till förmån för näringslivet inom sitt verksamhetsområde. KOSEK:s kändhet som företagsutvecklare har förbättrats väsentligt under årens lopp. Företagen uppskattar också den hjälp och expertis som de får genom KOSEK kostnadsfritt.

KOSEK:s livliga samarbete fortsatte med ett brett spektrum av mikroföretag samt små och medelstora företag som representerar olika branscher. I synnerhet de investeringsnyheter som publicerades av storindustrin inom området gav god grundinspiration för företagsutvecklingen. Förutom på fältet med mikroföretag samt små och medelstora företag har KOSEK dessutom en egen roll i Invest in -verksamheten. Storindustrins investeringar banar nämligen väg för affärsmöjligheter för exempelvis entreprenörer och många andra små och medelstora företag. Efterfrågan på nyföretagstjänster har varit stor, och dessutom ökar intresset för ägarbyten. Det som är på väg att bli ett problem för företagstillväxten i såväl Karleby som Perho är bristen på yrkeskunnig arbetskraft.

Under 2022 anordnade KOSEK ett flertal evenemang i olika storlekar för företag. Särskilt lyckat blev det internationella evenemanget Kokkola Material Week som ordnades för tionde gången. KOSEK bar huvudansvaret för arrangemangen. Evenemanget har utvecklats ihärdigt i flera år, och för KOSEK:s roll passar det bra att i fortsättningen föra evenemanget framåt. Till evenemangen som fick rikligt med positiv respons hörde också Företagsmarknaden som för första gången ägde rum i Mellersta Österbotten och som ordnades av KOSEK i samarbete med Mellersta Österbottens Företagare.

I många finländska städer begrundas metoder för att liva upp stadscentrumet. I juni inleddes det av KOSEK ordnade MAKEE-projektet som fokuserar på att stärka Karleby centrums konkurrenskraft och dragningskraft. Grönare resekedjor utvecklas i ett projekt som startade i februari och som föregicks av projektet Retkibussi Keski-Pohjanmaa 2021. KOSEK deltog (05/2021-10/2022) också i projektet Interreg Botnia-Atlantica Nordic Battery Belt Logistics. Huvudpartnern var Kvarkenrådet, och utöver KOSEK omfattade projektpartnerna Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Skellefteå kommun. Dessutom stöddes projektet av Rana Utvikling och MidtSkandia.

Läs årsberättelsen här