Fortsätt till innehållet
Titta Tilvis

Inom MAKEE-projektet kartläggs företagarnas och användarnas önskemål för Karleby stads centrum

I början av juni startade MAKEE-projektet för utveckling av landskapscentrum. Projektets syfte är att stöda den funktionella utvecklingen av Karleby kommersiella centrum. Projektet genomförs av Karlebyregionens Utveckling Ab KOSEK.

Inom MAKEE-projektet kan stadens invånare, kommersiella aktörer i centrum och andra intressentgrupper delta i att utveckla den kommersiella livskraften. Under sommaren och den kommande hösten genomförs olika enkäter både för invånarna och aktörerna i kärncentrum. ”Genom enkäterna samlas tankar om den nuvarande attraktionskraften i centrum samt om framtida önskemål. Från aktörerna tar vi också aktivt emot nya idéer för hur kärncentrum kan utvecklas”, beskriver Titta Tilvis.

Projektchefen för projektet, Titta Tilvis, är entusiastisk över projektet. ”Genom att samarbeta och planera framtidens centrum kan vi utveckla service och framtida verksamhetsmodeller på bästa möjliga sätt. På så sätt kan vi skapa ett häftigt framtida centrum!, konstaterar Tilvis.

Även olika evenemang spelar en viktig roll för utvecklingen av det kommersiella centrumet. Inom MAKEE-projektet kartläggs evenemangshelheter som kan bidra till att öka affärsfunktionerna i centrumområdet och tillföra mer liv i stadens centrum.

”Ett levande stadscentrum är stadens hjärta, och för att skapa livskraft i stadscentrum krävs utvecklingsarbete och långsiktig kontinuitet. Samhörighet spelar en viktig roll eftersom utvecklingsarbetet kräver insatser av aktörerna och intressentgrupperna”, konstaterar projektets projektchef Titta Tilvis från KOSEK.

Projektet för utveckling av landskapscentrum MAKEE inleddes den 1 juni 2022 och pågår fram till slutet av 2022. Projektets syfte är att liva upp det kommersiella centrumet i Mellersta Österbottens landskapscentrum och stärka centrumets konkurrenskraft och attraktionskraft med tanke på boende, trivsel och affärsverksamhet.

Kontaktuppgifter:

Titta Tilvis
KOSEK
projektchef
titta.tilvis@kosek.fi
tfn 044 973 3728

 

 

 

Läckert i Karleby webbsida och svara på enkäten