Fortsätt till innehållet
Asiakasneuvoja puhuu puhelimessa

Företagsregistret i Karleby och Perho uppdateras igen

Vi upprätthåller ett register över företag i Karleby och Perho. Registret fungerar som verktyg vid informationssökning, delgivning av information och statistikföring.

Att informationen i företagsregistret är aktuell är en av de viktigaste hörnstenarna för att registret ska fungera. Därför uppdaterar vi alltid uppgifterna om företagen en gång per år. I år inleder vi uppdateringen av företagsregistret i oktober genom att ta kontakt med företagens representanter per telefon i slutet av året.

I vårt företagsregister finns för tillfället uppgifter för circa 2 300 företag och registrerade föreningar som driver affärsverksamhet. Företagsregistret riktar sig till såväl enskilda konsumenter, företag, andra aktörer inom näringslivet, samfund som läroanstalter.

Servicen är helt avgiftsfri för användarna. Företagsregistret hittar man på vår webbtjänst på adressen https://kosek.yrityshakemistot.fi. Sidan är en av de mest besökta på vår webbtjänst.

Från företagsregistret överlämnas inga uppgifter till marknadsförings- eller övriga ändamål. Det är avgiftsfritt för företag att uppdatera sina uppgifter och att vara med i företagsregistret.

Företagsregister