Fortsätt till innehållet

ABC – Active Business Cluster for Export – projekt riktar sig till små och medelstora företag och främjar deras internationalisering.

Syftet med projektet är att skapa fungerande företagsnätverk och utveckla olika sätt att driva direkt exporthandel på den internationella marknaden. Syftet är att företagen i framtiden ska kunna utnyttja detta nätverk direkt på egen hand. Genom projektet ökar man samarbetet i anknytning till exporthandel och stora projekt för företag i Mellersta Österbotten och utvecklar praxis för att skapa koncept som motsvarar kundbehovet.

I projektåtgärderna ingår bl.a. att skaffa information om internationell marknadsföring (storprojekt, investeringar, pågående upphandlingar) och att dela den insamlade informationen. Dessutom ordnas Road Show-liknande turnéer, seminarier och andra evenemang enligt behov.

Inom ramarna för ABC-projektet ordnas även resor till investeringsmålen. För företagen ordnas dessutom resor till marknadsområdena. I planen ingår ”Fact Finding”-resor för en större företagsgrupp samt noggrannare fokuserade och skräddarsydda marknadsföringsresor med en mindre företagsgrupp. I projektets verksamhet ingår även seminarier, mässor och konferenser för företag.

Att locka potentiella kunder och samarbetspartner till mässor eller seminarier i Finland är en av de möjligheter som erbjuds genom projektet. Under projektet skapar man även företagsnätverk och bildar kluster som gör det möjligt att delta i större upphandlingar.

Projektets huvudfinansiär är Mellersta Österbottens förbund/ERUF. I kommunfinansieringen deltar förutom KOSEK även Kaustby ekonomiska region och Kannus stad.

ABC-projekt pågår i Karleby under perioden 1.1.2015–31.12.2017.