Hyppää sisältöön

Kansainvälistymisen ABC

Kolmivuotisen pk-yritysten kansainvälistymistä edistävän ABC – Active Business Cluster for Export – hankkeen tavoitteena on luoda toimivia yritysverkostoja, ja tapoja tehdä suoraa vientikauppaa kansainvälisillä markkinoilla. Tätä verkostoa yritykset voivat sitten tulevaisuudessa suoraan itse hyödyntää. Projektin kautta lisätään keskipohjalaisten yritysten vientikauppaan ja suurhankkeisiin liittyvää yhteistyötä ja rakennetaan käytäntöjä aikaansaada asiakastarpeeseen vastaavia voittavia konsepteja.

Projektin toimenpiteitä ovat mm. kansainvälisen markkinointitiedon hankkiminen (suurhankkeet, investoinnit, avoimet tarjouspyynnöt) ja kerätyn tiedon jakaminen, sekä Road Show -tyyppiset kiertueet, seminaarit ym. tilaisuudet tarpeen mukaan.

ABC-projektin puitteissa tehdään myös matkoja investointikohteisiin, sekä organisoidaan yrityksille markkina-alueisiin suuntaavia matkoja. Suunnitelmaan sisältyvät myös ”Fact Finding” -tyyppiset matkat isommalle yritysjoukolle, sekä tarkemmin fokusoidut ja räätälöidyt markkinointimatkat pienemmän yritysjoukon kanssa. Projektin toimintaan kuuluvat myös yrityksille sopivat seminaarit, messut ja konferenssit.

Potentiaalisten asiakkaiden tai yhteistyökumppanien tuonti Suomeen messuille tai seminaareihin on yksi projektin tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeen aikana kootaan myös yritysverkostoja ja muodostetaan klustereita mahdollistaen isompiin tarjouskilpailuihin osallistumisen.

Hankkeen päärahoittaja on Keski-Pohjanmaan liitto/EAKR, ja KOSEKin lisäksi kuntarahoitukseen osallistuvat Kaustisen seutukunta ja Kannuksen kaupunki.

Hanke toimii ajalla 1.1.2015 – 31.12.2017.