Fortsätt till innehållet

Företagare – varför fråga KOSEK?

Vi hjälper, vägleder och stöder utan kostnad olika stora företag i Karleby- och Perhoregionen.

Du får alltid svar personligen och hjälp för olika faser i affärsverksamheten – från sporrning för affärsidén till ansökan om finansiering, ekonomiförvaltning och kontakter med olika experttjänster. Om du inte vet vad du ska fråga, kan du fråga oss även det! Det är nämligen av största vikt att ställa de rätta frågorna.

Här nedan finns svar på några vanliga frågor! Du kan även kontakta oss direkt per telefon, e-post, chatt eller boka en tid via webben!

 

 1. Kan en ny företagare ansöka om startbidrag?
  – Du kan få startbidrag om du är arbetslös arbetssökande, övergår från att ha ett jobb som huvudsyssla till att bli företagare eller redan är företagare i bisyssla. Startbidrag beviljas av TE-byrån, och du kan få startbidrag för högst 12 månader. Hjälp med att grunda ett företag får du i vår gratisguide, som finns på vår webbplats.
 2. Hur och var hittar jag en köpare till mitt företag?
  – Tänk på din närmaste krets! Köparen kan finnas närmare än du tror: till exempel en familjemedlem, anställd eller företagets övriga intressegrupper (till och med en kund!) kan vara en potentiell köpare.
  – I vår region ordnas varje år evenemanget Mellersta Österbottens företagsmarknad, där säljare och köpare av företag får tillfälle att mötas. Läs mer här www.kpyritysmarkkinat.fi
  – KOSEK:s företagsrådgivare hjälper dig gärna med frågor som berör ägarskifte.
 3. Hur ska man prissätta företagsaffären?
  – En viktig fas när man ska sälja ett företag är att prissätta affären. Många faktorer, såsom företagets resultat och marknadsläget, påverkar företagets värde.
  – På KOSEK:s webbplats finns ett Värdebestämningsverktyg som ger riktlinjer för prissättningen av företaget. Det är emellertid lättare och mer tillförlitligt att värdebestämma företaget tillsammans med en expert.
  – Vi på KOSEK hjälper företagare i Karleby- och Perhoregionen i alla faser av ett ägarskifte, till exempel med planer för ägarskifte, med val av rätt experter och vid behov med förhandlingar.
 4. Varifrån får jag fler företagsamma anställda?
  – TE-tjänsterna har sök- och annonstjänster samt CV-netti, där du kan hitta arbetssökande. Dessutom kan du lägga in en jobbannons till exempel på LinkedIn.
  – Företagets rykte är viktigt när det gäller att locka anställda! Ett positivt varumärke kan byggas upp till exempel genom olika marknadsföringsmetoder.
  – Kom ihåg att reservera tid för rekryteringsprocessen, och se till att kommunicera tydligt med de sökande under ansökningsprocessen. De arbetssökande är viktiga eftersom de kan förmedla en positiv bild av ditt företag till andra arbetssökande.
 5. Hur blir jag företagare i bisyssla? Och vad är en lättföretagare?
  – I de flesta fall är det bästa alternativet att grunda en firma när man vill bli företagare i bisyssla.
  – En lättföretagare innebär i korthet att man fakturerar för sitt arbete via en faktureringstjänst. Att bli lättföretagare är att med låg tröskel pröva sina vingar som företagare och är enklare än de andra företagsformerna.
  – Vi hjälper dig gärna med frågor om hur man kan bli företagare!
 6. Vilka former av stödfinansiering finns det för företagare?
  – Finansieringsalternativen för företag är till exempel olika lån och crowdfunding eller olika stöd och bidrag.
  – KOSEK testar nu även tjänsten Granted AI, som samlar finansieringsinstrument på en plattform och genererar en analys av företagets möjligheter till finansiering utifrån en profilering. Du får snabbt och enkelt en analys genom att svara på frågor som en bott ställer om ditt företag. I profileringen utnyttjas utöver dina svar även offentlig företagsinformation samt artificiell intelligens. Det avgiftsfria elektroniska verktyget finns här.
  – Vi hjälper gärna till med att utarbeta ansökningar. Vi söker tillsammans den finansieringsform som är mest lämplig för ditt företag!
 7. Hur är det med beskattningen vid ett ägarbyte?
  – Vid en företagsaffär betalar säljaren skatt på köpepriset, och beloppet beror på hur länge företaget varit i säljarens ägo. Köparen betalar i allmänhet endast överlåtelseskatt för köpet.
  – Om den nya ägaren till ditt företag är till exempel en nära släkting, blir det vissa skattelättnader.
  – Med hjälp av KOSEK:s ägarskiftesservice undviker du de vanligaste fallgroparna vid ett ägarskifte.
 8. Vad är mervärdesskatt?
  – Mervärdesskatt, det vill säga moms, är en skatt som företagaren inkluderar i försäljningspriserna på de tjänster eller varor som säljs.
  – Den vanligaste momssatsen är 24 procent av försäljningspriset, men till exempel mervärdesskatten på mat är 14 procent. Momssatsen 10 procent tillämpas bland annat på inkvarteringstjänster och kulturevenemang.
 9. Hur kan mitt företag få synlighet i närområdet?
  – Marknadsföring ger mer synlighet. Traditionella metoder såsom tidningsannonser eller utereklam kan komma i fråga, men till exempel satsningar på företagets sociala medier kan ge regional synlighet med en liten ekonomisk insats.
  – Fungerande webbsidor och tjänstelösningar – detta ger dig konkurrensfördelar mot konkurrenterna! Nöjda kunder berättar ofta för sina bekanta om ett företag och det får ett gott rykte.
  – Följ KOSEK på sociala medier så får du information om lokala företagsevenemang som ditt företag kan delta i för att nå nya kunder!

Vi på KOSEK vägleder företagare till lämpliga experttjänster i alla situationer. Kontakta oss!

KOSEKs företagsutvecklare