Fortsätt till innehållet

Kartlägg ditt företags möjligheter till nationella och offentliga finansieringsinstrument.

KOSEK använder Granted AI-tjänsten som sammanställer finansieringsinstrument under en plattform och skapar en analys av företagets finansieringsmöjligheter baserat på en profilering. Analysen visar en poängsättning av ditt företags möjligheter till olika slags finansiering och du får möjlighet att bekanta dig med finansieringsinstrument som bäst passar din profil. Du får tillgång till analysen genom att svara på cirka 20 frågor via botten nedan.

Profileringen behövs eftersom den beaktar centrala faktorer som påverkar ditt företags möjligheter till finansiering. Förbered dig alltså på att svara på frågor som berör ditt företag när det gäller:

  • ägargrund,
  • ekonomiska nyckeltal,
  • antal anställda,
  • intresse för internationalisering,
  • IPR-situation.

Svara modigt på frågorna enligt din bästa förmåga, även om någon enskild fråga kan vara svår eller om du saknar information om frågan. Utöver dina svar utnyttjar analysen offentliga uppgifter och artificiell intelligens vid profileringen. I slutet av diskussionen med botten får du en länk till analysen om ditt företags finansieringsmöjligheter. Länken skickas också till din e-postadress. Om du vill kan du diskutera dina möjligheter tillsammans med en finansieringsexpert.

Testa tjänsten och ge respons via responsblanketten på webbplatsen!

Granted AI-tjänsten är endast tillgänglig på finska.

Kartlägg ditt företags möjligheter till nationella och offentliga finansieringsinstrument

Hoppa över bädda in