Fortsätt till innehållet
Hos Kipakka betjänas kunderna av Petri Penttilä (till vänster), Teemu Pohjonen, Leila Kivelä, Jukka Kultalahti och Tanja Jaatinen.

Kipakka vet vad kunderna behöver

Hos järn- och lantbrukshandeln Kipakka i Perho vet företagare Teemu Pohjonen att företagande utöver frihet även innebär stress och att beslut måste fattas trots osäkerhet. Det är möjligt att klara sig i konkurrensen när priserna är på lagom nivå, kunderna betjänas av yrkeskunnig personal och man reagerar snabbt på kundernas behov.

– Priset är väldigt avgörande för om det blir en affär eller inte. Även ganska stora affärer avgörs av små prisskillnader. Dessutom måste betjäningen fungera, berättar Teemu Pohjonen om spelets regler. Kipakka är ett 40 år gammalt familjeföretag med andra generationen vid rodret, och företaget premierades i slutet av förra året som årets företag i Perho. Företaget flyttade år 1988 från Möttönen till kyrkbyn och det mångsidiga produktsortimentet innefattar jordbruks-, trädgårds-, bygg- och hushållsprodukter. Dessutom tillhandahåller företaget tjänster för nybyggande och renovering. Nyligen färdigställdes en servicehall för Suomen Hyötytuuli.
När Teemus pappa Seppo Pohjonen med sin bror Sakari grundade Kipakka, anslöt sig företaget till kedjan K-Järn, och senare till kedjan Rautia.
– Vi lämnade kedjan Rautia vid millennieskiftet och efter det har vi verkat som en fri butik som inte hör till någon kedja. Det beslutet har vi inte behövt ångra. Som självständig aktör är vi smidiga, vi får till exempel leveranserna snabbare eftersom vi inte har några mellanhänder. Beslutet att lösgöra sig från kedjor utesluter dock inte samarbete, utan vi gör fortfarande inköp av till exempel Kesko.
Teemu Pohjonen blev delägare år 2004 efter att han köpte sin farbrors andel när denne blev pensionär. Han blev ägare till hela Kipakka år 2015 när även Seppo Pohjonen blev pensionär, och samtidigt blev företaget ett aktiebolag.

Tillväxt väntas våren 2025

Under räkenskapsperioden som avslutades i september hade företaget en omsättning på 3,7 miljoner euro och Kipakka sysselsätter 5 medarbetare utöver företagaren. Kundkretsen finns till 95 procent inom en radie på 70 kilometer. Försäljningen utgörs till 60–70 procent av järnhandel och resten av jordbrukshandel, men även jordbruken använder ofta järnhandeln.
– För året som börjat har vi inga stora förväntningar gällande försäljningen, men jag tror att byggandet tar fart igen våren 2025. På hussidan finns det redan uppdämt byggbehov och priserna på byggmaterial har börjat sjunka. Dessutom är permitteringarna förhoppningsvis över då och räntorna har gått ned.
Tiderna har hursomhelst förändrats och man ser ingen ände på förändringarna. Detta ställer krav även på företagare.
– Stresstålighet är viktigt, man kan inte ligga sömnlös för småsaker. Det går inte heller att klamra sig fast vid hur man gjort hittills, utan man måste kunna fatta beslut i förändringssituationer. Överhuvudtaget är företagandet numera mera hektiskt än tidigare. Man måste svara i telefon och göra beställningar snabbt som en vessla för att få varorna i tid. Lyckligtvis är våra medarbetare mycket yrkeskunniga, och därför är vår betjäning smidig och vi reagerar snabbt på kundernas behov, berättar Teemu Pohjonen om Kipakkas styrkor.
Marknadsföringen är en väsentlig del av helheten. Pohjola visar tummen upp för Koseks och Perho kommuns planerade projekt Kasvupolku. Om projektet genomförs får Kipakka verktyg särskilt för att utveckla marknadsföringen.

Text och bild: Jorma Uusitalo

www.kipakka.net