Fortsätt till innehållet

Under TEKNO 2015-projektet utarbetas teknologiutvecklingsplaner för 100 företag. Inom projektet kartläggs och kontaktas företag som är i behov av teknologitjänster. Med hjälp av intervjuer görs en genomgång av vilken teknologiutmaning företagen söker en lösning på. På intervjuerna används 5S-servicekortsmodellen för teknologiöverföring.

Teknologiexperterna kartlägger nya produkt- och produktionstekniska lösningar och möjligheterna att utnyttja dem för olika branscher. Syftet är att sammanföra de som är i behov av hjälp med teknologin och de som erbjuder servicen. På längre sikt är syftet att öka produktionsföretagens internationella konkurrenskraft, att stöda affärsverksamhetens tillväxt och att bereda strategiska projekt samt att bygga upp och stärka företagens nationella och internationella nätverk av teknologiexperter. Projektets mål är att minst 20 företag går mot tillväxt, gör teknologiska investeringar och genomför utvecklingsprojekt inom teknologi.

Projekt pågår under perioden 1.1.2016 – 30.9.2018