Fortsätt till innehållet
Tuottava idea tunnuskuva

Produktiv Idé tävlingen börjar – är din idé Produktiv Idé 2023?

Produktiv Idé (Tuottava Idea) är en tävling som organiseras av Finlands Juniorhandelskamrar r.f. och tävlingen är öppen för alla företag.  Målet med tävlingen är att lyfta fram finländska företag samt deras nya innovationer och roll i vår ekonomi och samhälle.

En Produktiv Idé kan vara en produkt, tjänst, produktionsmetod, affärsidé eller något motsvarande som främjar företagsverksamheten samt som är högst tre år gammalt. Idén måste redan vara i produktiv användning, exklusive idéer som deltar i Startup-serien kan fortfarande vara i produktionsfasen.

I år har tävlingskategorierna förnyats: Startup-serien och Innovation-serien. Idéer för tävlingen kan lämnas in av alla företag, enheter eller individer. Tävlingstiden är 1.3-15.4.2023 och ansökningar kan skickas via följande adress www.tuottavaidea.fi

Karleby Juniorhandelskammare i samarbete med KOSEK ansvarar för det lokala genomförandet i Mellersta Österbotten. Om du känner till en idé eller innovation som är lämplig för tävlingen eller behöver hjälp med att förbereda en ansökan kan du kontakta Juniorhandelskammaren kokkolan.nkk@gmail.com