Fortsätt till innehållet

Nu är det dags att svara på Företagarnas kommunbarometer!

I kommunbarometern mäter Företagarna i Finland kommunernas framgång i främjande av företagande. Organisationen kartlägger företagarnas åsikter om sin hemkommuns företagarvänlighet, dess framgångar och utvecklingsbehov.

Mer information om kommunbarometern och svara på enkäten via den här länken. 

Enkäten besvaras mellan 12 februari och 1 april 2024. Den kan besvaras på finska, svenska och engelska. Enkäten genomföras av Taloustutkimus Oy. Resultaten av enkäten kommer att publiceras på Kommunledningens seminarium i Åbo den 14 maj.

Svara på enkäten här!