Fortsätt till innehållet

Mellersta Österbottens företagsmarknad för första gången i Nivala

Den 20 april 2024 sammanför Mellersta Österbottens företagsmarknad personer som planerar att sälja eller köpa ett företag. Evenemanget, som är ett samarbete mellan NIHAK, Karlebynejdens Utveckling (KOSEK) och Mellersta Österbottens företagare, ordnas nu för första gången i Nivala.

Företagsmarknaden är en mötesplats för köpare och säljare av företag, där man öppet kan sälja sitt företag till potentiella köpare. Grundtanken bakom evenemanget är att erbjuda dem som planerar att sälja eller köpa ett företag en möjlighet att enkelt möta varandra och påbörja handeln.

Eftersom ägarskiftesprocessen för ett företag är en krävande process där man ofta också behöver experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och köppris deltar även ett stort antal experter inom ägarskifte i evenemanget.

Under de två senaste åren har evenemanget ordnats i Karleby. KOSEKs företagsutvecklare Janne Vähäkangas berättar att deltagarna i evenemanget emellertid kommer från ett större område. I samband med planeringen av evenemangskoncenptet har den ursprungliga tanken varit att evenemanget ska vara gemensamt för hela området.

”Vi på KOSEK är glada över att Företagsmarknaden nästa gång ordnas i Nivala och på så sätt för evenemanget närmare företagen i landskapet. På så sätt kan vi öka synligheten även i kommunerna i NIHAKs område”, konstaterar Vähäkangas.

Evenemangsarrangörernas gemensamma mål är att informationen om evenemanget ska nå så många som möjligt och att tröskeln att delta kan sänkas. Speciellt företagare som planerar att delta i företagsmarknaden för första gången kan uppleva det som främmande att uppträda och hålla ett försäljningstal. För det här erbjuds stöd och sparring. Det är också möjligt att överlåta hela försäljningsarbetet till experter, om man själv inte kan närvara på evenemanget.

NIHAKs företagsservicechef Harri Jokela betonar att man inte behöver vara nervös för att delta i evenemanget.

”Evenemangets gång är enkelt och på evenemanget råder en avslappnat saklig stämning. Evenemanget inleds med en kort presentationsrunda under vilken säljaren kan berätta om hurdant företag det är fråga om och köparen kan i sin tur berätta hurdana företag hen är intresserad av. Under dagen får man lyssna på intressanta anföranden av erfarenhetsexperter inom företagshandel”, berättar Jokela.

Det är inte heller svårt att ta sig till platsen eftersom KOSEK förutom experthjälp även ordnar en kostnadsfri skjuts från Karleby till Nivala för intresserade köpare och säljare.

Diskretion står i centrum för evenemangskonceptet. Den exakta evenemangsplatsen avslöjas endast till de anmälda och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal vid sin ankomst till evenemanget.

Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du på adressen https://kpyritysmarkkinat.fi/
Anmälan till evenemanget är öppen fram till torsdagen den 11 april.

Mer information om evenemanget:

NIHAK
Marika Kumpula, tfn 046 5040 8480
Harri Jokela, tfn 050 304 9317
Arto Junno, tfn 044 4457 011
Minna Kontro, tfn 050 3402 124

KOSEK
Janne Vähäkangas, tfn  0400 727099

www.kpyritysmarkkinat.fi