Fortsätt till innehållet
target circular hankkeen osallistujayritykset

KOSEKs och Centrias gemensamma projekt om utveckling av ansvarsfull affärsverksamhet har kommit till slutet av den första etappen

Under våren deltog ett fantastiskt gäng med småföretagare i utvecklingen av sin egen affärsverksamhet vid sex programworkshoppar. I pilottestningen av det första programmet för utveckling av affärsverksamheten deltog företagen Aito Art Oy, Foto-Björndahl Ky Kb, EcoHarmonia, Huoleton Oy och Kultaamo Suulperi. Företagen gav positiv respons på programmet och det har hjälpt företagen att förtydliga sitt eget tänkande kring affärsverksamhet eller utveckling av tjänster. Vid programträffarna bekantade man sig med cirkulär ekonomi, ansvarsfullhet, uppbyggande av affärsverksamhet, företagets strategikarta, ROI-beräkning, hypoteser och definition av sådana. Vid de två sista träffarna tillämpade man det man lärt sig i praktiken och vid den sista träffen fick företagarna pitcha sina idéer för en testpublik.

I EU-projektet Target Circular, som finansieras av Interreg NPA och Lapplands förbund, koncentrerar man sig på att utveckla affärsverksamhet. I Karleby pilottestades programmet för utveckling av affärsverksamhet tillsammans med regionala företagsutvecklare under hösten 2023. I utvecklingsarbetet deltog NTM-centralen, Handelskammaren, Mellersta Österbottens företagare, Kaustby ekonomiska region och YritysKannus.

Avsikten är att programmet framöver ska upprepas med ett halvårs mellanrum och att det är öppet för alla företag. Är du intresserad av ansvarsfullhet eller utveckling av affärsverksamhet? Ta kontakt med pekka.pohjola@kosek.fi eller hanna.tolli@centria.fi.

Mera information: